Αλλάζουν οι τιμές στα αυτοκίνητα – Ποια είναι πλέον πιο φθηνά

Πιο φθηνά τα αυτοκίνητα μετά την αλλαγή στον υπολογισμό του ειδικού τέλους ταξινόμησης. Νέες, χαμηλότερες τιμές στα αυτοκίνητα ανακοινώνουν οι εισαγωγείς στην Ελλάδα. Τι αλλάζει μετά τον νέο τρόπο υπολογισμού του ειδικού τέλους ταξινόμησης (ΕΤΤ).

Αλλάζουν οι τιμές των αυτοκινήτων. Η διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο είναι ότι πλέον οι συντελεστές ορίζονται με βάση κλίμακα προοδευτικής φορολόγησης, που μειώνει τους δασμούς στα νέα αυτοκίνητα. Ωστόσο, θα σημειωθούν αυξομειώσεις ανάλογα και με τις εκπομπές CO2 των οχημάτων.

Επίσης, απαγορεύεται η εισαγωγή των αυτοκινήτων και φορτηγών Euro 1, 2 και 3, ενώ στα Euro 4 επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος 3.000 ευρώ και στα Euro 5a περιβαλλοντικό τέλος 1.000 ευρώ. Μοναδική εξαίρεση στα παλαιά οχήματα είναι τα αυτοκίνητα άνω των 30 ετών, για τα οποία επιτρέπεται η ταξινόμηση, με την προϋπόθεση ότι θα κυκλοφορούν ως ιστορικά.

Τα νέα τέλη ταξινόμησης στα αυτοκίνητα

Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης ορίζονται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα προοδευτικής φορολόγησης:

τιμες αυτοκινήτων

Παραδείγματα νέων τιμών στα αυτοκίνητα

αυτοκίνητα νέες τιμές

1. Αυτοκίνητο με λιανική τιμή προ φόρων (ΛΤΠΦ) 13.500 ευρώ

Το τέλος ταξινόμησης για όλο το ποσό είναι 4%, δηλαδή 540 ευρώ

2. Αυτοκίνητο με λιανική τιμή προ φόρων (ΛΤΠΦ) 15.000 ευρώ

Το τέλος ταξινόμησης για τις πρώτες 14.000 ευρώ είναι 4%, δηλαδή 560 ευρώ

Το τέλος ταξινόμησης για τα υπόλοιπα 1.000 ευρώ είναι 26%, δηλαδή 260 ευρώ

Συνολικό τέλος ταξινόμησης 560+260 ευρώ = 820 ευρώ

3.Αυτοκίνητο με λιανική τιμή προ φόρων (ΛΤΠΦ) 21.000 ευρώ

Το τέλος ταξινόμησης για τις πρώτες 14.000 ευρώ είναι 4%, δηλαδή 560 ευρώ

Το τέλος ταξινόμησης για τα επόμενα 3.000 ευρώ είναι 26%, δηλαδή 780 ευρώ

Το τέλος ταξινόμησης για τα επόμενα 3.000 ευρώ είναι 53%, δηλαδή 1.590 ευρώ

Το τέλος ταξινόμησης για τα επόμενα 1.000 ευρώ είναι 62%, δηλαδή 620 ευρώ

Συνολικό τέλος ταξινόμησης 560+780+1.590+620 ευρώ = 3.550 ευρώ

Πώς αυξάνονται τα τέλη ταξινόμηση ανάλογα με τους ρύπους στα αυτοκίνητα 

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα των οποίων οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα -CO2 (συνδυασμένος κύκλος) είναι:

α) μικρότερη ή ίση των εκατό (100) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης μειώνονται κατά 5%,

β) μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) και μικρότερη από ή ίση με εκατόν σαράντα (140) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά δέκα τοις εκατό (10%),

γ) μεγαλύτερη από εκατόν σαράντα (140) και μικρότερη από ή ίση με εκατόν εξήντα (160) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%),

δ) μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) και μικρότερη από ή ίση με εκατόν ογδόντα (180) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%),

ε) μεγαλύτερη από εκατόν ογδόντα (180) και μικρότερη από ή ίση με διακόσια (200) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά σαράντα τοις εκατό (40%),

στ) μεγαλύτερη από διακόσια (200) και μικρότερη από ή ίση με διακόσια πενήντα (250) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%),

ζ) μεγαλύτερη από διακόσια πενήντα (250) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά εκατό τοις εκατό (100%)».

Έκπτωση για τα υβριδικά αυτοκίνητα

Τα υβριδικά μηχανοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα με εκπομπές CO2 άνω των 50 gr/km απαλλάσσονται από το 50% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης. Τα υβριδικά αυτοκίνητα με εκπομπές έως 50 gr/km απαλλάσσονται από το 75% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης.

Παραδείγματα τιμών για υβριδικά αυτοκίνητα

Υβριδικό με εκπομπές CO2 55 gr/km που θα είχε κανονικά τέλος ταξινόμησης 6.000 ευρώ, θα πληρώσει τέλος ταξινόμησης 3.000 ευρώ.

Υβριδικό με εκπομπές CO2 45 gr/km που θα είχε κανονικά τέλος ταξινόμησης 6.000 ευρώ, θα πληρώσει τέλος ταξινόμησης 1.500 ευρώ.

Χωρίς τέλη ταξινόμησης τα ηλεκτρικά

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μηδενικούς ρύπους δεν υπόκεινται στο προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης.

dikaiologitika.gr

Copyright 2023

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia