Έναρξη λειτουργίας τμημάτων στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. περιόδου 2022-2023

   Ξεκίνησε η λειτουργία των τμημάτων του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας”  των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. περιόδου 2022-2023 της ΔΔΕ Τρικάλων. Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα του “Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.” συμμετέχουν 90 μαθητευόμενοι σε 8 τμήματα μαθητείας, στις παρακάτω ειδικότητες:

  1. Τεχνικός Οχημάτων με 21 μαθητευόμενους στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων
  2. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με 14 μαθητευόμενους στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων
  3. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού με 8 μαθητευόμενους στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων
  4. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων με 4 μαθητευόμενους στο                 1ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων
  5. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων με 18 μαθητευόμενους στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων
  6. Βοηθός Νοσηλευτή με 10 μαθητευόμενους στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων
  7. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών με 10 μαθητευόμενους στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων
  8. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής με 5 μαθητευόμενους στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Καλαμπάκας

  Κατά τη διάρκεια του “Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας” εφαρμόζεται:

   α) πρόγραμμα «Εργαστηριακών μαθημάτων ειδικότητας» συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών. Το «Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας» στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας διαρθρώνεται από επιμέρους μαθησιακές ενότητες, διαρκεί συνολικά επτά (7) ώρες και διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα στα οικεία ΕΠΑ.Λ. και

     β) «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο», συνολικής διάρκειας εκατόν πενήντα έξι (156) ημερών στο  χώρο εργασίας συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών ημερών κανονικής άδειας (12 εργάσιμες ημέρες). Το «Πρόγραμμα μάθησης στον εργασιακό χώρο» έχει διάρκεια τριάντα δύο (32) ώρες εβδομαδιαίως, επιμερισμένο ισομερώς σε τέσσερις (4) ημέρες, για οκτώ (8) ώρες την ημέρα.

       Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του “Μεταλυκειακού  Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.” οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους ΕΠΑ.Λ. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων καθώς και στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων στο τηλ. 2431046429 κ. Ευάγγελο Μπουρσιάνη.                                                                            

Από τη ΔΔΕ Τρικάλων

Copyright 2022

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia