Περιφέρεια: Νέος εξοπλισμός για το ΕΚΑΒ θεσσαλίας

Με τέσσερις Κινητές Ιατρικές Μονάδες, δέκα ασθενοφόρα, νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και με μέσα ατομικής προστασίας για το προσωπικό εξοπλίζεται το ΕΚΑΒ, καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την ένταξη του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη του EKAB στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πανδημίας Covid-19» στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020. Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.459.808 ευρώ και Δικαιούχος είναι το ΕΚΑΒ.

«Ουδείς άτρωτος. Δεν εφησυχάζουμε. Τα μέτρα προστασίας είναι σύμβολο αλληλεγγύης. Σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 εξοπλίζουμε το ΕΚΑΒ στη Θεσσαλία απέναντι στη μάχη κατά του Covid -19, με νέες Κινητές Ιατρικές Μονάδες, σύγχρονα ασθενοφόρα και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό καθώς και τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας του προσωπικού» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Χρειαζόμαστε ταχύτητα, αυτοματισμό και απλοποίηση των διαδικασιών για την υλοποίηση των αναγκαίων έργων που υπηρετούν τον άνθρωπο και ενισχύουν το εθνικό σύστημα υγείας στην αντιμετώπιση της πανδημίας» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Τι αφορά το έργο

Ειδικότερα η ενίσχυση του ΕΚΑΒ αφορά σε: 

– Προμήθεια Τεσσάρων (4) Κινητών Ιατρικών Μονάδων (ΚΙΜ) και δέκα (10) Ασθενοφόρων 4Χ2.

– Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στον οποίο περιλαμβάνονται: Τέσσερις (4) φορητές συσκευές αναπνευστήρα, Τέσσερις (4) απινιδωτές-μόνιτορ, Δεκαέξι (16) αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές (AED), οκτώ (8) φορητές συσκευές αναρρόφησης πτυέλων και εκκρίσεων, είκοσι (20) Οξύμετρα (και με Παιδικό Αποδέκτη), σαράντα (40) πιεσόμετρα (σφυγμομανόμετρα), σαράντα (40) σακχαρόμετρα με ταινίες μέτρησης, ένα (1) αυτόματο μηχάνημα ΚΑΡΠΑ (CPR)

– Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για το προσωπικό και λοιπών αναλώσιμων ειδών.

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) αποτελεί το βασικό επιχειρησιακό βραχίονα του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) στο πεδίο της παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής βοήθειας και περίθαλψης στη χώρα μας. Παράλληλα, διενεργεί κατ’ αποκλειστικότητα όλες τις διανοσοκομειακές διακομιδές ασθενών καθώς και μεγάλο αριθμό εξιτηρίων διακομιδών από τα Νοσοκομεία.

Εντός της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ διενεργείται ο συντονισμός και η διαχείριση του συστήματος ελέγχου των Ειδικών Κλινών: Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων (ΜΕΛ) και Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ). Επιπρόσθετα, σε περιόδους μεγάλων κρίσεων ή καταστροφών, ενεργοποιείται και το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ Λάρισας καλύπτει την Περιφέρεια Θεσσαλίας με τομείς σε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Βόλο.

Με οδηγό το εσωτερικό επιχειρησιακό σχέδιο εκσυγχρονισμού και ανανέωσης υλικού, μέσων και υποδομών του ΕΚΑΒ Λάρισας, το οποίο αναδιατυπώθηκε και προσαρμόστηκε στα μέτρα και τις απαιτήσεις της πανδημίας, και προσαρμόστηκε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες των περιοχών αλλά και των αναγκών του τοπικού πληθυσμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η πρόταση μπορεί προσδίδει  νέα δυναμική, προοπτική και αποτελεσματικότητα στην επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προς όφελος του συνόλου των πολιτών της Θεσσαλίας. 

Καθοριστικής σημασίας για την ορθολογική σύνταξη της εν λόγω Πρότασης για το ΕΚΑΒ, υπήρξε: 

– η ανάλυση του τοπικού κοινωνικού περιβάλλοντος και των επιμέρους ιδιαίτερων τοπικών αναγκών στο πεδίο της υγείας και της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και περίθαλψης, σε περίοδο γενικευμένης επιδημίας / πανδημίας, όπως αυτή του COVID-19,

– η μελέτη της γεωγραφίας και της πληθυσμιακής διασποράς της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

– η μέτρηση των πραγματικών δυνατοτήτων του ΕΚΑΒ Λάρισας για να ανταποκριθεί με επιτυχία στην εκπλήρωση της αποστολής του σ’ ένα πολλαπλώς επιβαρυμένο υγειονομικά περιβάλλον,

– η καταγραφή και η ιεράρχηση των ελλείψεων σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, σε υποδομές και ιατρικά αναλώσιμα και εργαλεία του ΕΚΑΒ Λάρισας, ενώ τέλος, 

– η καταγραφή και η σταδιακή υλοποίηση όλων των απαραίτητων εσωτερικών οργανωτικών και επιχειρησιακών αλλαγών προκειμένου σύντομα το ΕΚΑΒ Λάρισας να εκπληρώνει την αποστολή του ακόμη πιο αποτελεσματικά, είτε αυτόνομα είτε σε αγαστή συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς, οργανισμούς και υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η υγεία είναι θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό, αποτελεί δικαίωμα του κάθε ανθρώπου και η εξασφάλιση της έναν από τους σημαντικότερους σκοπούς της κοινωνίας και του κράτους. Στο πλαίσιο αυτό, τα αναμενόμενα οφέλη που προκύπτουν από την ανανέωση του στόλου των οχημάτων του ΕΚΑΒ συνοψίζονται στα εξής: 

– βελτιώνονται ποιοτικά και ποσοτικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας προς όφελος του πληθυσμού της περιοχής, εν μέσω της πανδημίας COVID-19, σε μια ιδιαιτέρως επιβαρυμένη περιφέρεια όπως αυτή της Θεσσαλίας,

– ενισχύεται, βελτιώνεται και εν μέρει ανανεώνεται ο Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός του ΕΚΑΒ Λάρισας,

– βελτιώνονται οι υποδομές (ιατρικές, διασωστικές και λοιπές) του ΕΚΑΒ Λάρισας, 

– θωρακίζεται η υγεία των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ (ειδικός πληθυσμός επαγγελματιών υγείας),

– ενισχύεται η συνεργασία του ΕΚΑΒ με τους υπόλοιπους οργανισμούς, φορείς, και υπηρεσίες υγείας της Θεσσαλίας.

Copyright 2024

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia