Hot NewsΤρίκαλαΣυνεδριάζει τη Δευτέρα το Δ.Σ. Πύλης

Σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τις όμοιες της παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), της περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 177 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α’), της παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α’) και της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α’), β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Α΄, αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 “Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19″ η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20, γ) της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 (ΦΕΚ 5486/12-12-2020 τεύχος Β΄), δ) της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 80588/14-12-2020 (ΦΕΚ 5509/15-12-2020 τεύχος Β΄), ε) της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/138/οικ.22959/14-12-2020 (Α.Δ.Α. 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), 

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω του συστήματος “Cisco Webex”, στις είκοσι οκτώ (28) Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020.
  2. Αίτηση της εταιρείας VICTUS NETWORKS A.E. για συναινετική λύση μισθωτήριας σύμβασης του Δήμου με την εταιρεία VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ για δημοτική έκταση στη θέση «ΜΑΡΑΘΙΑ» της Κοινότητας Παχτουρίου Δ.Ε. Νεράιδας του Δήμου Πύλης.
  3. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πύλης στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων.
  4. Αίτηση Γκαμπλιώνη Αθανασίας του Χρυσοστόμου για χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Copyright 2021

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.