Περισσότερες πληροφορίες:
www.rbs.gr
www.datech.gr

https://www.trikalafocus.gr/wp-content/uploads/2019/12/rbs_logo.mp4

Χαριλάου Τρικούπη 1
24310 55 30 20
trikala@rbs.gr

RBS Τρίκαλα