Διαδικτυακή έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπήςγια την απλούστευση των κανόνων της ΚΑΠ

Διαδικτυακή έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την απλούστευση των κανόνων της ΚΑΠ


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους αγρότες να λάβουν μέρος σε διαδικτυακή έρευνα σχετικά με την απλούστευση των κανόνων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωση της δημοσιεύει μια διαδικτυακή έρευνα μέσω ερωτηματολόγιου για να συγκεντρώσει τις απόψεις των αγροτών απευθείας από τους ίδιους, σχετικά με τις προτάσεις της για τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου που επωμίζονται.

Η έρευνα που έχει ξεκινήσει από τις 7 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στις 8 Απριλίου, επιδιώκει μέσα από σύντομες ερωτήσεις, σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συγκεντρώσει «πολύτιμη γνώση για να κατανοήσει τις κύριες πηγές ανησυχίας των αγροτών». Η έρευνα θα συμβάλει στην εύρεση των πηγών διοικητικού φόρτου και πολυπλοκότητας που απορρέουν από τους κανόνες της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΑΠ), καθώς και από άλλους κανόνες σχετικούς με τα τρόφιμα και τη γεωργία, όσον αφορά την εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο και τις συνδεόμενες με αυτούς υποχρεώσεις καταγραφής και αναφοράς. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν στα μέσα Απριλίου. Παράλληλα, θα διοργανωθούν συνεντεύξεις με οργανώσεις γεωργών για τη συμπλήρωση της εικόνας.

Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα και το σχετικό ερωτηματολόγιο βρίσκεται στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_24_1341

Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο στο ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_Consultation_EU_Simplification_2024rs_point_of_view

Copyright 2024

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia