Συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα

Συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027

Την  συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας διασφαλίζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας  με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027. Πρόκειται για τρία Κέντρα στη Λάρισα, στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα με ωφελούμενες 600 γυναίκες. Ο Περιφερειάρχης  Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021 -2027 της επιχορήγησης για  την απρόσκοπτη λειτουργία των Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης μέχρι τις 31-12-2025 με συνολικό προϋπολογισμό 814.668 ευρώ. Η επιχορήγηση καλύπτει τη μισθοδοσία του προσωπικού που απασχολούνται στις δόμες καθώς και άλλες λειτουργικές δαπάνες.  Φορέας λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Λάρισας είναι το  Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας ΚΕΘΙ, για το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Τρικάλων είναι ο Δήμος Τρικκαίων και για το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Καρδίτσας είναι το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες των Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Τα Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας αποτελούν υπηρεσίες  πρώτης γραμμής, καλύπτοντας την ανάγκη παροχής υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας και πολλαπλών διακρίσεων, υλοποιώντας παράλληλα δράσεις πρόληψης, δικτύωσης και ευαισθητοποίησης. Ειδικότερα, παρέχονται:

– Δράσεις ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης.

– Υπηρεσίες δωρεάν Νομικής Βοήθειας σε συνεργασία με τους Δικηγορικούς Συλλόγους

– Δράσεις εργασιακής συμβουλευτικής για την προώθηση στην απασχόληση

– Δράσεις δικτύωσης με τοπικούς φορείς και οργανισμούς και μεταξύ των δομών του δικτύου.

-Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

– Υπηρεσίες διερμηνείας σε γυναίκες ωφελούμενες που έχουν υποστεί βία σε όλες τις μορφές ή/ και πολλαπλές διακρίσεις όπως

μετανάστριες, προσφύγισσες, εφόσον αυτό εξασφαλιστεί με ενέργειες της Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ωφελούμενες της υποστήριξης και αρωγής είναι οι γυναίκες που έχουν υποστεί ή υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή/και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμεΑ, άνεργες κ.λπ.), χωρίς περιορισμό ως προς τη γεωγραφική τους προέλευση.

Πιο συγκεκριμένα, μια γυναίκα, που υφίσταται οποιασδήποτε μορφής έμφυλη βία, σε όποια περιοχή και αν ζει,  μπορεί να αναζητήσει την υποστήριξη και αρωγή στο Συμβουλευτικό Κέντρο. Τούτο κρίνεται απαραίτητο, καθώς διασφαλίζονται οι συνθήκες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, που είναι πολλές φορές δύσκολο να επιτευχθούν εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά αποτελούν καίριο παράγοντα

για την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων γυναικών.

Τα οφέλη από την λειτουργία των Κέντρων είναι:

– Η άμεση διαχείριση και αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών και των ειδικών μορφών του.

– Η ολιστική και πολύπλευρη αρωγή και υποστήριξη των γυναικών-θυμάτων βίας σε εθνικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο από ειδικευμένο και επιστημονικά καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό.

-Η τεκμηριωμένη ενημέρωση και η εξειδικευμένη πληροφόρηση του ευρύτερου πληθυσμού για θέματα έμφυλης βίας και πολλαπλών

διακρίσεων.

– Η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για την ισότητα των φύλων, τη βία κατά των γυναικών και την εξάλειψη των έμφυλων

διακρίσεων και ανισοτήτων.

– Η ενεργοποίηση/κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και των σχετικών φορέων/οργανισμών στήριξης (όπως επίσης των εμπλεκόμενων επαγγελματιών) για την πρόληψη και διαχείριση του φαινομένου της έμφυλης βίας και των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων.

-Η αποτελεσματική και πολυεπίπεδη δικτύωση των υπηρεσιών και φορέων για την ανάπτυξη της πρόληψης της έμφυλης βίας και η στοχευμένη παροχή κατάλληλων υπηρεσιών σε γυναίκες-θύματα βίας και σε γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις.

– Η ενίσχυση και αναβάθμιση των δημόσιων πολιτικών και παρεμβάσεων ισότητας για τη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο.

Copyright 2024

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia