Αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης για την ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων του Δήμου Φαρκαδόνας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Μελέτης:5/2021
Έργο: Μελέτη ασφαλτόστρωσης αγροτικών δρόμων Δήμου
Φαρκαδόνας
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με τη μελέτη αυτή ο Δήμος Φαρκαδόνας θα κατασκευάσει έργο αγροτικής οδοποιίας
μήκους 12.571,23 μ σε Δ.Δ. του Δήμου Φαρκαδόνας και επί των αγροτικών δρόμων
που φαίνονται στην οριζοντιογραφία του έργου.
Πιο συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν:
1) Δ.Δ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ

 1. Δρόμος του αναδασμού προς βιολογικό μήκους 918,43 μ.
 2. Προτεινόμενη διατομή Η2 με έρεισμα 0.50μ σύμφωνα με την ΔΜΕΟ
  /α/Οικ/2006/18-11-2005 Εγκύκλιος 41 και τις υποδείξεις της
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ του Προγράμματος χρηματοδότησης.
  2) ΟΙΧΑΛΙΑ – ΠΕΤΡΩΤΟ
 3. Δρόμος του αναδασμού μεταξύ κεντρικού δρόμου προς Οιχαλία και κεντρικού
  δρόμου προς Πετρωτό μήκους 1171,21 μ.
 4. Προτεινόμενη διατομή Η2 με έρεισμα 0.50μ σύμφωνα με την ΔΜΕΟ
  /α/Οικ/2006/18-11-2005 Εγκύκλιος 41 και τις υποδείξεις της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
  του Προγράμματος χρηματοδότησης.
  3) ΠΕΤΡΩΤΟ
 5. Δρόμος του αναδασμού και εκτός αναδασμού βορειοδυτικά του Πετρωτού
  μήκους 901,31μ.
 6. Προτεινόμενη διατομή Η2 με έρεισμα 0.50μ σύμφωνα με την ΔΜΕΟ
  /α/Οικ/2006/18-11-2005 Εγκύκλιος 41 και τις υποδείξεις της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
  του Προγράμματος χρηματοδότησης.

4) ΝΟΜΗ – ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ

 1. Δρόμος του αναδασμού της Νομής και της Φανερωμένης μήκους 3036,93μ.
 2. Προτεινόμενη διατομή Η2 με έρεισμα 0.50μ σύμφωνα με την ΔΜΕΟ
  /α/Οικ/2006/18-11-2005 Εγκύκλιος 41 και τις υποδείξεις της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
  του Προγράμματος χρηματοδότησης.
  5) ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ
 3. Δρόμος του αναδασμού προς «ΦΑΡΜΑΒΕΤ» μήκους 707,31μ.

2

 1. Προτεινόμενη διατομή Η2 με έρεισμα 0.50μ σύμφωνα με την ΔΜΕΟ
  /α/Οικ/2006/18-11-2005 Εγκύκλιος 41 και τις υποδείξεις της
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ του Προγράμματος χρηματοδότησης.
  6) ΠΕΤΡΟΠΟΡΟ
 2. Δρόμος του αναδασμού μήκους 646,54μ.
 3. Προτεινόμενη διατομή Η2 με έρεισμα 0.50μ σύμφωνα με την ΔΜΕΟ
  /α/Οικ/2006/18-11-2005 Εγκύκλιος 41 και τις υποδείξεις της
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ του Προγράμματος χρηματοδότησης.
  7) ΠΗΝΕΙΑΔΑ
 4. Δρόμος του αναδασμού μήκους 903,86μ.
 5. Προτεινόμενη διατομή Η2 με έρεισμα 0.50μ σύμφωνα με την ΔΜΕΟ
  /α/Οικ/2006/18-11-2005 Εγκύκλιος 41 και τις υποδείξεις της
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ του Προγράμματος χρηματοδότησης.
  8) ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ – ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Α
 6. Δρόμος του αναδασμού νοτιοανατολικά του οικισμού μήκους 1411,33μ.
 7. Προτεινόμενες διατομές Η1 με έρεισμα 0,50μ σύμφωνα με την ΔΜΕΟ
  /α/Οικ/2006/18-11-2005 Εγκύκλιος 41 και τις υποδείξεις της
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ του Προγράμματος χρηματοδότησης και Η2 με έρεισμα
  0.50μ σύμφωνα με την ΔΜΕΟ /α/Οικ/2006/18-11-2005 Εγκύκλιος 41 και
  τις υποδείξεις της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ του Προγράμματος χρηματοδότησης.
  9) ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ – ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Β
 8. Δρόμος του αναδασμού νότια του οικισμού και πάνω από τον αναδασμό
  της Φανερωμένης μήκους 828,96μ.
 9. Προτεινόμενη διατομή Η2 με έρεισμα 0.50μ σύμφωνα με την ΔΜΕΟ
  /α/Οικ/2006/18-11-2005 Εγκύκλιος 41 και τις υποδείξεις της
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ του Προγράμματος χρηματοδότησης.
  10) ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ – ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Γ
 10. Δρόμος του αναδασμού νότια του οικισμού μήκους 746,75μ.
 11. Προτεινόμενη διατομή Η2 με έρεισμα 0.50μ σύμφωνα με την ΔΜΕΟ
  /α/Οικ/2006/18-11-2005 Εγκύκλιος 41 και τις υποδείξεις της
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ του Προγράμματος χρηματοδότησης.
  11) ΓΡΙΖΑΝΟ
 12. Δρόμος του αναδασμού βορειοδυτικά του οικισμού μήκους 783,20μ.
 13. Προτεινόμενη διατομή Η2 με έρεισμα 0.50μ σύμφωνα με την ΔΜΕΟ
  /α/Οικ/2006/18-11-2005 Εγκύκλιος 41 και τις υποδείξεις της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
  του Προγράμματος χρηματοδότησης.
  12) ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ
 1. Δρόμος του αναδασμού νοτιοανατολικά του οικισμού μήκους 515,40μ.
 2. Προτεινόμενη διατομή Η2 με έρεισμα 0,50μ σύμφωνα με την ΔΜΕΟ
  /α/Οικ/2006/18-11-2005 Εγκύκλιος 41 και τις υποδείξεις της
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ του Προγράμματος χρηματοδότησης.
  Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.318.763,69 € για εργασίες προβλέπεται
  πρόσθετη δαπάνη για Φ.Π.Α.: 316.503,29 €.
  Συνολική δαπάνη του έργου: 1.635.267,00 €.
  Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Copyright 2022

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia