Γ. Τσιάκαλος: Ο δρόμος της «πράσινης ανάπτυξης» μονόδρομος για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων αλλά και  την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

 

Η  χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ως προϋπόθεση για τη μετάβαση στην «πράσινη ανάπτυξη» με τις απαραίτητες δομές της πολιτείας και τα απαραίτητα κίνητρα σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις για την ένταξή τους στη χρήση  κι αξιοποίηση των ΑΠΕ, έπρεπε να απασχολήσει πολλά χρόνια πριν τη χώρα μας.

Η χρήση των ΑΠΕ καθίσταται μονόδρομος πρωτίστως λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά πλέον είναι και αναγκαίος για τη σταδιακή ενεργειακή αυτονομία της χώρας μας!

Σε μια χώρα που οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι εκμεταλλεύσιμες κι ενισχύουν 

τη βελτίωση του επιπέδου ζωής του ανθρώπου αλλά και τη μείωση του κόστους της παραγόμενης ενέργειας, είναι εκ των ουκ άνευ η μαζική και στοχευμένη αξιοποίησή τους!

Είναι σημαντικό η ελληνική πολιτεία να δημιουργήσει τις απαραίτητες δομές, με δημόσια διαβούλευση, αξιοποιώντας υδροηλεκτρικά εργοστάσια, φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις κ.ά. στη λογική αλλαγής στο μείγμα των πόρων της παραγόμενης ενέργειας! 

Παράλληλα είναι σημαντικό με ταχύτατους ρυθμούς, χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, να δοθούν αντίστοιχες επιδοτήσεις από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αλλά και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη δημιουργία προγραμμάτων ένταξης φυσικών και νομικών προσώπων σε χρήση κι αξιοποίηση των ΑΠΕ .

Φιλόδοξος στόχος θα πρέπει να είναι οι περισσότερες κατοικίες  και οι περισσότερες επιχειρήσεις να αποκτήσουν μέσα στην επόμενη δεκαετία ενεργειακή αυτονομία, μειώνοντας αισθητά το ενεργειακό κόστος!  

Copyright 2022

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia