Δωρεάν και φέτος η Κοινωνική Δομή Μουσικής και Χορού στον Δ. Τρικκαίων

Για ένατη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Τρικκαίων συνεργάζεται με ιδιωτικές σχολές χορού και μουσικής, για να προσφέρει δωρεάν μαθήματα σε άπορους/ες μαθητές/τριες. Η Κοινωνική Δομή Μουσικής και Χορού αφορά τη συνεργασία του Τμήματος Παιδείας της Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων με τις σχολές χορού, μουσικής, εικαστικών, Θεατρικών εργαστηρίων, συλλόγων ρυθμικής και ενόργανης γυμναστικής. Το πρόγραμμα αφορά σε προσφορά δωρεάν θέσεων σε μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, για άπορους/ες ή οικονομικά αδύναμους/ες μαθητές/τριες της πόλης.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς – κηδεμόνες θα υποβάλλουν την αίτηση από 15 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2020 με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τρικκαίων και μέσω αυτού, στο Τμήμα Παιδείας. Δικαίωμα αίτησης έχουν οικογένειες με εισόδημα έως 14.000 €. 

Συνημμένα της αίτησης υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Τρικκαίων και μέσω αυτού στο Τμήμα Παιδείας:

1. Αντίγραφο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας (έτους 2019) ή βεβαίωση από την εφορία ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση τα δύο τελευταία έτη.

3. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας γονέων από τον ΟΑΕΔ, εάν υφίσταται.

4. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής για αναπηρία γονέα ή μέλους της οικογένειας εάν υφίσταται. 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6. Αποδεικτικό Ενοικίου ή σχετικό αντίγραφο δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας εάν υφίσταται.

7. Αποδεικτικό Μονογονεϊκής Οικογένειας εάν υφίσταται.

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται στους/στις ενδιαφερόμενους/ες από το γραφείο του Τμήματος Παιδείας επί της οδού Γαριβάλδη 8 στον 1ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων, από τις 15 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2020 και θα υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δημαρχείου Τρικκαίων μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ

 (η οποία προσκομίζεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Τρικκαίων μαζί με τα   απαραίτητα δικαιολογητικά από 15-9-20 έως 02-10-2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ ………………………………
ΟΝΟΜΑ ………………………………..
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ …………………………
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ………………………..ΑΡ.ΔΕΛΤ.ΑΣΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ……………………………….…………..Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ …………………………………………………………………ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………….ΤΡΙΚΑΛΑ, ……………………………….            Δικαιολογητικά:Αντίγραφο Δελτίο Αστυνομικής ΤαυτότηταςΕκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας έως 14.οοο Ε (έτους 2019) ή βεβαίωση από την εφορία  ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση τα δύο τελευταία έτη Βεβαίωση χρόνου ανεργίας γονέων από τον ΟΑΕΔ εάν υφίσταται.Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής για αναπηρία γονέα ή μέλους της οικογένειας εάν υφίσταται.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Αποδεικτικό Ενοικίου ή σχετικό αντίγραφο δήλωσης πληρ/κών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας εάν υφίσταται.Αποδεικτικό Μονογονεικής Οικογένειας εάν υφίσταται.


                        ΠΡΟΣ           ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ   Δ/νση Παιδείας – Πολιτισμού                 & Αθλητισμού               Τμήμα Παιδείας 
Παρακαλώ να εντάξετε το παιδί μουΟνοματεπώνυμο Παιδιού:………….……………
………………………………………….στην  Κοινωνική  Δομή  Μουσικής και Χορού. Ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει κατά σειράπροτεραιότητας από 1 έως 2 τα κάτωθι:
Χορός…………………Είδος χορού:α. κλασσικό-σύγχρονοβ. μοντέρνογ. παραδοσιακό
Μουσική………………Όργανο:
Θέατρο………………..
Ζωγραφική……………
Ρυθμική……………….
Ενόργανη-τραμπολίνο
Είναι   μαθητ…..   της   …..   Τάξης
του   …………………………………….και   είναι   ηλικίας   ……….   χρόνων και παρακολουθεί για………………..Σε ποιο φοιτούσε πέρυσι ………………………………… Φοιτούσε με το πρόγραμμα της Κοινωνικής Δομής Μουσικής & Χορού…………….                 Ο/Η ΑΙΤ………..

«1)Με την παρούσα δηλώνω ότι είμαι ενήμερος/η ότι, με την υποβολή της αίτησής μου η Δ/νση Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα και πληροφορίες που αφορούν στο πρόσωπό μου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (2016/679) και τον εθνικό νόμο (Ν. 4624/2019) και τις οποίες εγώ ο ίδιος/η ίδια παρέχω με την αίτησή μου, αποκλειστικά στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της και για την εκπλήρωση των νόμιμων σκοπών της. 

2)Τα στοιχεία μου διατηρούνται από τη Δ/νση Παιδείας και Πολιτισμού μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση της αίτησής μου και τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από τους αρμόδιους υπαλλήλους, οι οποίοι δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας και δεν κοινοποιούνται ούτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν κάτι τέτοιο απαιτείται από το νόμο.»

Copyright 2023

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia