Εγγραφές των μαθητών/μαθητριών στο 4ο Πειραματικό Λύκειο Τρικάλων

Λειτουργία του 4ου ΓΕΛ Τρικάλων Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ως Πειραματικού

Σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.: 51614/Δ6/11-5-2021 Απόφαση της Υφυπουργού  Παιδείας και Θρησκευμάτων, το 4ο ΓΕΛ Τρικάλων – Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης χαρακτηρίστηκε ως Πειραματικό Λύκειο

Τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ) στοχεύουν στην καλλιέργεια και τη διάχυση βέλτιστων εκπαιδευτικών πρακτικών και μεθόδων μέσω:

  • της πιλοτικής εφαρμογής νέου εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικών εργαλείων
  • της ανάπτυξης ερευνητικών δράσεων
  • της υποστήριξης του πειραματισμού 
  • της συνεργασίας με Πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς.

Στα ΠΕΙ.Σ. ο μαθητής / η μαθήτρια βρίσκεται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς προάγεται η καινοτομία, η συνεργατική, βιωματική μάθηση και η δημιουργική ενασχόληση των μαθητών με τα γνωστικά αντικείμενα. Ταυτόχρονα, καλλιεργείται η αυτενέργεια, η υπευθυνότητα, η δημιουργικότητα και η κριτική τους σκέψη.

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών είναι ίδιο με αυτό των υπόλοιπων Λυκείων της δημόσιας εκπαίδευσης, δηλαδή, οι μαθητές /οι μαθήτριες παρακολουθούν τα ίδια μαθήματα με τους μαθητές/τις μαθήτριες που φοιτούν στα άλλα σχολεία. Μετά τη λήξη του κανονικού ημερήσιου προγράμματος, όσοι μαθητές το επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν σε ομίλους δημιουργικότητας και καινοτομίας σκοπός των οποίων είναι η αξιοποίηση των ιδιαίτερων κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών σε ποικίλους γνωστικούς τομείς (Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ξένες Γλώσσες, Θέατρο, Κινηματογράφος, αθλητισμός κ.ά.).

Η εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Πειραματικού Λυκείου θα γίνει πρώτα –πρώτα με τους μαθητές /τις μαθήτριες (που επιθυμούν)  του συνδεδεμένου Πειραματικού του 7ου Γυμνασίου Τρικάλων ώστε να δίνεται συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στη συνέχεια εάν κάποιοι μαθητές/κάποιες μαθήτριες της Α΄ Λυκείου ζητήσουν μετεγγραφή και αδειάσουν κάποιες θέσεις θα γίνει κλήρωση των θέσεων που απομένουν ώστε να επιτυγχάνεται ένα κατά το δυνατόν τυχαίο δείγμα μαθητών. Δίνεται επίσης η δυνατότητα (20%) εισαγωγής για λόγους συγγένειας με ειδική κλήρωση. Στη Β΄ και τη Γ΄ τάξη, η κλήρωση διενεργείται μόνο για τη συμπλήρωση κενών θέσεων που ενδεχομένως προκύψουν. Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στη διαδικασία κλήρωσης, οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη άνοιξε στις 28 Μάϊου 2021, αλλά για το 4ο Πειραματικό Λύκειο δεν υπάρχουν κενές θέσεις για υποβολή αίτησης. Θα γίνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων τον Σεπτέμβριο εφόσον αδειάσουν θέσεις από τις μετεγγραφές μαθητών /μαθητριών που δεν επιθυμούν να παραμείνουν στο  Πειραματικό Λύκειο. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του 4ου ΓΕΛ Τρικάλων – Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης για να ενημερώνονται σχετικά.   

               Η Διευθύντρια  του 4ου ΓΕΛ Τρικάλων – Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Μαριάννα Αποστόλου

Copyright 2022

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia