Ενεργοποίηση ψηφιακών θυρίδων του Δήμου Πύλης

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

Από 20-04-2023 ο δήμος Πύλης έχει ενταχθεί στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr.  Στις θυρίδες των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, τα επονομαζόμενα «ψηφιακά γραμματοκιβώτια», τηρούνται έγγραφα ή σύνολα δεδομένων που απευθύνονται ή αφορούν σε αυτές και τα οποία δύνανται να υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα/ χρήστες, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), καθώς και οι σχετικές με αυτά απαντήσεις/ έγγραφα.

Οι υπάλληλοι του δήμου Πύλης μπορούν πλέον εύκολα να υποδέχονται και να απαντούν αιτήσεις από πολίτες μέσα από ένα ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον με την εγγύηση των υπηρεσιών του gov.gr, δεδομένου ότι παρέχεται διασύνδεση του gov.gr με το Μητρώο Πολιτών.

Στην τρέχουσα έκδοση των θυρίδων ο πολίτης μπορεί να αιτηθεί για κάποιο από τα εξής έγγραφα:

 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 • Πιστοποιητικό Γέννησης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Πιστοποιητικό Ιθαγένειας
 • Πιστοποιητικό Εγγύτερων Συγγενών
 • Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων
 • Άδεια Πολιτικού Γάμου
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
 • Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης
 • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

Σε αντίθεση με την έκδοση των εγγράφων απευθείας από το Μητρώο Πολιτών, τα έγγραφα αυτά δεν απαιτούν φυσική υπογραφή και σφραγίδα και είναι έγκυρα σε φυσική αλλά και σε ψηφιακή μορφή τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο και από ιδιωτικούς φορείς.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά μπορούν να εκδίδονται και για πολίτες άλλων Δήμων ως αυτεπάγγελτη αναζήτηση για χρήση τους σε διαδικασίες που απαιτούν την έκδοση πιστοποιητικών / ληξιαρχικών πράξεων.

Copyright 2024

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia