Ερώτηση του Σάκη Παπαδόπουλου στον υπουργό Υγείας για την 1η ΤΟΜΥ Τρικάλων

Η 1η ΤΟΜΥ Τρικάλων δημιουργήθηκε μετά την ψήφιση του Νόμου 4486/2017 περί μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Άρχισε τη λειτουργία της στις 5/2/2019 στις εγκαταστάσεις του κτιρίου του πρώην ΙΚΑ Τρικάλων όπου συστεγάζεται και το Αστικό Κέντρο Υγείας Τρικάλων. Στα 3 έτη λειτουργίας της έχει προσφέρει πάρα πολύ σημαντικό έργο. Έως σήμερα πραγματοποιήθηκαν 25.524  ιατρικές επισκέψεις με τον εγγεγραμμένο πληθυσμό να ανέρχεται σε 2.250 λήπτες υπηρεσιών υγείας. 

Συγκεκριμένα, εκτός των υπηρεσιών Γενικής Ιατρικής, 1.068 πολίτες έλαβαν νοσηλευτικές υπηρεσίες, 973 έλαβαν υπηρεσίες των Επισκεπτριών Υγείας, ενώ οι επισκέψεις στον Κοινωνικό Λειτουργό ανήλθαν σε 357.

Συχνότερα αίτια επίσκεψης στη δομή ήταν ο έλεγχος υγείας του πληθυσμού ευθύνης, τόσο για τη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων τους, όσο και για την παρακολούθηση της πορείας της γενικότερης κατάστασης της υγείας τους, η συνταγογράφηση της φαρμακευτικής αγωγής, η συνταγογράφηση ιατρικών και διαγνωστικών εξετάσεων, η αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, η διενέργεια νοσηλευτικών πράξεων, ο εμβολιασμός ανήλικου και ενήλικου πληθυσμού και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη από τον Κοινωνικό Λειτουργό. Τέλος το διοικητικό προσωπικό υποστηρίζει την ομαλή λειτουργία της 1ης ΤΟ.Μ.Υ. Τρικάλων και μεριμνά για την κατάλληλη υποδοχή και εξυπηρέτηση των ληπτών υπηρεσιών υγείας που προσέρχονται για εγγραφή στον οικογενειακό ιατρό ή για απλή πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες της δομής. 

Χαρακτηριστικό στοιχείο που ενισχύει τις παρεχόμενες υπηρεσίες πρόληψης, είναι η διενέργεια δράσεων ενημερωτικού– εκπαιδευτικού –πρακτικού χαρακτήρα στην Κοινότητα, οι οποίες ανήλθαν σε 64. Το σύνολο των δράσεων περιλάμβανε συνεργασίες με φορείς της κοινότητας. Δυστυχώς, λόγω των μέτρων περιορισμού της διασποράς του Sars-Cov-2 τα τελευταία έτη αναχαιτίστηκε σημαντικά η διεξαγωγή περαιτέρω δράσεων στην Κοινότητα.  

Στους κύριους συνεργαζόμενους φορείς συγκαταλέγεται ο Δήμος Τρικκαίων, όπου διενεργήθηκε πλήθος δράσεων με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, τους Παιδικούς Σταθμούς, τις Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας, (το Κοινωνικό Φαρμακείο και το Κοινωνικό Παντοπωλείο), το Κέντρο Κοινότητας, τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) – Βοήθεια στο Σπίτι, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.ΑΠ.) και τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.). Συνεργασίες πραγματοποιήθηκαν και με τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α), τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, τη Δ.Ε.Υ.Α.Τ, τη Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων, το Εργατικό Κέντρο, το Κέντρο Υγείας και την Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων. 

Σημαντική επίσης, ήταν η συνεισφορά της 1ης ΤΟΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ στην αντιμετώπιση της πανδημίας κατά του κορωνοϊού SARS-CoV-2 για τη βέλτιστη ανταπόκριση στις νέες συνθήκες που προέκυψαν με την έναρξη της πανδημίας το νοσηλευτικό προσωπικό και οι Επισκέπτριες Υγείας εκπαιδεύτηκαν στις 13/3/2020 στο Γ.Ν. Τρικάλων, σε θέματα σχετικά με την μέθοδο διαλογής, τη σωστή χρήση μάσκας και τη σωστή τοποθέτηση και απόρριψη του εξοπλισμού. Όσον αφορά στη συμμετοχή των μελών της ομάδας σε ειδικότερο προγραμματισμό, πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος, κατόπιν αιτήματος από τις αρμόδιες αρχές. Κατά την έναρξη της πανδημίας, παρατηρήθηκε υψηλό επιδημιολογικό φορτίο σε κοινότητα Ρομά του νομού Τρικάλων. Η 1η ΤΟΜΥ Τρικάλων λοιπόν σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Τρικάλων στις 15/4/2020, ανέλαβε τη λήψη στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος (PCR) σε πληθυσμό Ρομά του Ν. Τρικάλων, τον έλεγχο αντισωμάτων και τη λήψη ιστορικού, μέσω ερωτηματολογίου. Ο συντονισμός της Κοινότητας Ρομά και η λήψη επιχρίσματος έγινε από το προσωπικό της 1ης ΤΟΜΥ Τρικάλων, ενώ ο έλεγχος αντισωμάτων από το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Τρικάλων. 

Επίσης κατά το έτος 2021, η Επισκέπτρια Υγείας  της δομής κα Κατσαρού Ευθυμία απασχολήθηκε από τον Μάρτιο έως και τις αρχές Ιουνίου του 2021 στο Εμβολιαστικό Κέντρο Υγείας Αναφοράς Τρικάλων κατά της πανδημίας SARS-CoV-2. Επίσης από τα μέσα  Ιουνίου 2021 έως τις αρχές Δεκεμβρίου 2021 συμμετείχε από κοινού με την ιατρό του Κ.Υ Αναφοράς κα Παρασκευή Τασιούλα-Μακρυνιώτη στο κλιμάκιο του Προγράμματος του Κατ’ οίκον Εμβολιασμού του Κέντρου Υγείας Τρικάλων κατά της πανδημίας SARS-CoV-2. Τέλος η Επισκέπτρια Υγείας της 1ης ΤΟΜΥ Τρικάλων μετακινήθηκε στο εμβολιαστικό κέντρο Πύλης για χρονικό διάστημα δύο μηνών για τις ανάγκες εμβολιασμού κατά της πανδημίας SARS-CoV-2.

Επιπροσθέτως η  πρώην Συντονίστρια-Οικογενειακή Ιατρός  της 1ης ΤΟΜΥ Τρικάλων κα Νάτσινα Δήμητρα κατά τα έτη 2020-2021  είχε  οριστεί με απόφαση του Διοικητή της  5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας  ως επόπτρια ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού Τρικάλων. Επίσης το διοικητικό προσωπικό της 1ης ΤΟΜΥ Τρικάλων παρέχει έως και σήμερα διοικητική υποστήριξη στην ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού Τρικάλων καθώς η τελευταία δεν διαθέτει ανάλογο διοικητικό προσωπικό. Τέλος, παρέχει και κάθε είδους υλικοτεχνική βοήθεια.

Στην 1η ΤΟΜΥ εργάζονται σήμερα η Συντονίστρια Γενική Οικογενειακή Ιατρός και άλλοι 2 Γενικοί Οικογενειακοί Ιατροί, 2 Νοσηλεύτριες ΠΕ, 2 Επισκέπτριες Υγείας ΤΕ, 1 Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ, 2 Διοικητικού Προσωπικού ΠΕ. Το πρόγραμμα στο οποίο εργάζονται είναι 4ετούς διάρκειας συγχρηματοδοτούμενο από Ευρωπαϊκούς πόρους και το ΕΣΠΑ και έχει αξιολογηθεί θετικά από τον ΠΟΥ, την Ε.Ε. και ανεξάρτητους αξιολογητές.  

Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ενσωματωθούν οι ΤΟΜΥ στις υπηρεσίες Π.Φ.Υ. των Κέντρου Υγείας χωρίς να αναλάβει καμία δέσμευση για την απορρόφηση του ανθρώπινου δυναμικού τους που εργάζεται απρόσκοπτα στην παροχή ολιστικής ανθρωποκεντρικής φροντίδας υγείας και χωρίς να αποσαφηνίζει τις προθέσεις της για την ολοκλήρωση της σημαντικής μεταρρύθμισης στην Π.Φ.Υ. μετά το 2023. Ενδεικτικό της αδιαφορίας είναι και το γεγονός ότι ενώ η προηγούμενη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε εκταμιεύσει 30.000 ευρώ προς το Δήμο Τρικάλων για την αντιμετώπιση του κτιριακού προβλήματος της 1ης ΤΟΜΥ, δεν υπάρχουν έως σήμερα θετικά αποτελέσματα. Δεν τελεσφόρησε ακόμη η προκήρυξη της 19/3/2021 για πρόσληψη 1935 στελεχών στις ΤΟΜΥ όλης της χώρας.

Σε συνέχεια των παραπάνω, 

 Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

  1. Τι σκοπεύει να κάνει για το κτιριακό πρόβλημα της 1ης ΤΟΜΥ Τρικάλων; 
  2. Θα απορροφήσει τα στελέχη της 1ης ΤΟΜΥ μετά την ολοκλήρωση του 4ετούς συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος;
  3. Θα δημιουργήσει 2η ΤΟΜΥ στα Τρίκαλα όπως προβλέπει ο σχεδιασμός του προγράμματος που προβλέπει 3 φάσεις προώθησης ολοκληρωμένου δικτύου οικογενειακών – προσωπικών γιατρών μέχρι το 2027 και αξιολογήθηκε θετικά από τον ΠΟΥ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανεξάρτητους αξιολογητές;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Παπαδόπουλος Αθανάσιος

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αλεξιάδης Τρύφων

Αναγνωστοπούλου Αθανασία

Καφαντάρη Χαρά

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μωραΐτης Αθανάσιος

Πούλου Παναγιού

Ραγκούσης Ιωάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης 

Σκουρολιάκος Παναγιώτης

Χρηστίδου Ραλλία

Copyright 2023

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia