Ιατρική μελέτη των γιατρών Α. Μπουρδάκη και Ι. Κουτσονάσιου.

Στα πλαίσια του 19ου Πανελληνίου Διαβητολογικού συνεδρίου που πραγματοποιείται στην Αθήνα από  2-5/6/2021, παρουσιάστηκε ιατρική μελέτη του Παθολόγου Αδαμάντιου Μπουρδάκη και του Γενικού/Οικογενειακού Ιατρού Ιωάννη Κουτσονάσιου με τίτλο: << Η επίδραση της τιτλοποίησης μετφορμίνης παρατεταμένης δράσης στο λιπαιδιμικό προφίλ των ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2)>>.

Οι ασθενείς με ΣΔ2 συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα διαταραχών λιπιδίων . Ο στόχος δε για την LDL σε αυτούς τους ασθενείς ορίζεται όλο και ποιο αυστηρά. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να ελεγχθεί η επίδραση της τιτλοποημένης δόσης μετφορμίνης παρατεταμένης δράσης (Met-XR) στα 2000 mg ως αντιδιαβητικό φάρμακο στο λιπιδαιμικό προφίλ των ασθενών με ΣΔ2 αλλά και στο γλυκαιμικό τους έλεγχο.

Μελετήθηκαν 41 ασθενείς με πρωτοδιάγνωση ΣΔ2. Οι 19 ασθενείς εξ αυτών έλαβαν μετφορμίνη άμεσης αποδέσμευσης (Met-IR) και οι 22 Met-XR μέχρι τιτλοποίησης στα 2000 mg ημερησίως.

Για διάστημα 6 μηνών οι ασθενείς παρακολουθούνταν ανά 3μηνο με μέτρηση Glu νηστείας , HbA1c, LDL, HDL, TG. Δεν έγινε αλλαγή στην υπολιπιδαιμική αγωγή που ελάμβαναν καθώς ήταν εντός στόχου LDL βάσει των τελευταίων κατευθυντήριων οδηγιών. Δεν υπήρχαν διαφορές ως προς το φύλο , την ηλικία, την GFR και τη λήψη στατίνης μεταξύ των ομάδων που συνέχισαν σε Met-IR και όσων έλαβαν Met-XR . Όλοι ακολούθησαν πρόγραμμα διατροφής και άσκησης. 

Η λήψη Met-XR ήταν καλά ανεκτή . Ομοίως καλώς ανεκτή ήταν η τιτλοποίηση της Met-IR . Κανένας ασθενής δεν διέκοψε την αγωγή. Σε χρονικό διάστημα 6 μηνών όλοι οι ασθενείς παρουσίασαν βελτίωση των γλυκαιμικών παραμέτρων  και του BMI χωρίς στατιστικά σημαντικές διαφορές. Συγκρίνοντας τις διαφορές στις τιμές των λιπιδίων , οι ασθενείς που έλαβαν Met-XR παρουσίασαν ήπια αλλά στατιστικά σημαντική βελτίωση LDL και TG συγκριτικά με όσους έλαβαν Met-IR.

Συμπερασματικά στη συγκεκριμένη μικρής κλίμακα μελέτη φάνηκε μικρή μείωση της LDL και μικρή μείωση των TG ,στους ασθενείς που έλαβαν Met-XR. Mεγαλύτερης κλίμακας προοπτικές μελέτες απαιτούνται για γενίκευση των συμπερασμάτων επίγρασης της μετφορμίνης παρατεταμένης αποδέσμευσης στο λιπιδαιμικό προφίλ ασθενών με ΣΔ2.

Copyright 2022

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia