Κατάταξη
Επιτυχόντων Πρωτοετών Σπουδαστών ΣΜΥ (Τάξης 2025) στις Γενικές
Εξετάσεις έτους 2022

Οι επιτυχόντες στη ΣΜΥ κατά τις πρόσφατες Γενικές Εξετάσεις του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καλούνται να καταταγούν την Τρίτη
13 Σεπ 22 (επιτυχόντες ΣΜΥ/ΟΠΛΑ) και την Τετάρτη 14 Σεπ 22
(eπιτυχόντες ΣΜΥ/ΣΩΜΑΤΑ) και ώρα 07:30 στη Σχολή Μονίμων
Υπαξιωματικών (Τρίκαλα Θεσσαλίας), με τα καθορισθέντα δικαιολογητικά στη
συναφή εγκύκλιο προκήρυξης του διαγωνισμού επιλογής (ΕΔΥΕΘΑ3/2022).
Πληροφορίες για τους νέους Σπουδαστές βρίσκονται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής:www.smy.army.gr

Eκ της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών

Copyright 2022

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia