Hot NewsΤρίκαλαΚατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης

Σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τις όμοιες της παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), της περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 177 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α’), της παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α’) και της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α’), β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Α΄, αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 “Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19″ η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20, γ) της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.50907/13.08.2021 (ΦΕΚ 3793/13-08-2021 τεύχος Β΄), 

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην έκτακτη συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω του συστήματος “Cisco Webex”, στις δεκαοκτώ (18) Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Διεξαγωγή ή μη της ετήσιας εμποροπανήγυρης Κοινότητας Πύλης για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή ως χρόνος διεξαγωγής της έχει οριστεί η 20ή – 23η Αυγούστου 2021 και πρέπει να ληφθεί έγκαιρα η σχετική απόφαση για την ενημέρωση τόσο των επαγγελματιών που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής και του εμπορικού κόσμου της περιοχής όσο και των πολιτών που επισκέπτονται την εμποροπανήγυρη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Copyright 2021

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.