Κ. Παπακώστα: Προτεραιότητα για την κυβέρνηση η Παιδεία και η Εξωστρέφειά της.

Η Κυβέρνηση της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ως πρώτη προτεραιότητα το ζήτημα της Παιδείας και της Εξωστρέφειας της, τόνισε η Βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα κατά τη διάρκεια της Ομιλίας της στο Κοινοβούλιο σχετικά με το Σ/Ν του Υπουργείου Παιδείας. Με το Νομοσχέδιο «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», έκανε αναφορά στις αλλαγές που προχωράει το Υπουργείο Παιδείας σε μια σειρά από τομές και δομικές μεταρρυθμίσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σχετικά με τον Προϋπολογισμό των Ερευνητικών προγραμμάτων που καθίσταται αυτοτελής, διακριτός σε σχέση με τα υπόλοιπα έργα του Ερευνητικού Κέντρου, καθώς και την απλοποίηση των διαδικασιών από την πλευρά του Ερευνητικού Κέντρου και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Αναλυτικά, η ομιλία της κ. Παπακώστα έχει ως εξής:

«Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σήμερα, σε μια σημαντική για το κοινοβούλιο συνεδρίαση συζητούμε για ένα νομοσχέδιο που έρχεται να βάλει επιτέλους τα πράγματα στη θέση τους στην δομή και την λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης αλλά και να οριοθετήσει την στιγμή, την αφετηρία, του μετασχηματισμού του μοντέλου και της νοοτροπίας με την οποία πρέπει να λειτουργήσει η Ανώτατη Εκπαίδευση, η έρευνα και η εξέλιξη από εδώ και έπειτα.

Με το νομοσχέδιο, «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», προχωρεί το υπουργείο Παιδείας σε μια σειρά από τομές και δομικές μεταρρυθμίσεις.

  • Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, με ενισχυμένες αρμοδιότητες
  • Απελευθέρωση της έρευνας μέσω της δημιουργίας νέου πλαισίου για τους ΕΛΚΕ
  • Θέσπιση κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής
  • Στρατηγική πολιτική για την ποιοτική αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Διασφάλιση της διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας
  • Ενίσχυση της προσέλκυσης αλλοδαπών σπουδαστών
  • Αποκατάσταση και αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων σύμφωνα και με το δίκαιο της ΕΕ
  • Μέριμνα για την πολύτεκνη οικογένεια
  • διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των σχολείων μας.

Είναι μερικά από τα σημεία που προβλέπονται στο παρόν νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και μέσα απο αυτά αποκαθίστανται αδικίες, αντιμετωπίζονται αρρυθμίες και εξασφαλίζονται εκείνες οι προοπτικές που χρειάζονται για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Σε μια μακρά διαδικασία διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και την κοινωνία των πολιτών, μια ζωντανή διαβούλευση συγκέντρωσε όλες τις απόψεις και τις εκτιμήσεις των εμπλεκομένων και τελικά διαμορφώθηκε ένα νομοσχέδιο που καλύπτει βασικές υποχρεώσεις.

Όπως, έχουμε πει πολλές φορές , αυτή η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει σε προτεραιότητα το ζήτημα της Παιδείας και της εξωστρέφειας της.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις στο νομοσχέδιο, θέτουμε πλέον κανόνες για μια σύγχρονη και λειτουργική ανεξάρτητη αρχή η οποία θα διαμορφώνει και την Εθνική Στρατηγική για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Μια στρατηγική, που θα περιέχει της έννοιες της αξιολόγησης, της πιστοποίησης και της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν τα εκπαιδευτικά μας Ιδρύματα, θα εντοπίζει και θα εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές ανά τον κόσμο με στόχο την ριζική αναμόρφωση της δομής και λειτουργίας της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η αντικατάσταση της ΑΔΙΠ από την ΕΘ.Α.Α.Ε. αποτελεί το πρώτο βήμα. Ενισχύοντας τις αρμοδιότητες και τον ρόλο της Εθνικής Αρχής σε σχέση με την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας επιβεβαιώνουμε την αποφασιστικότητα μας για πλήρη και ουσιαστική αναβάθμιση των πανεπιστημίων μας.

Εισάγουμε μια σειρά από καινοτομίες, όπως η πρόβλεψη το ποσοστό χρηματοδότησης των ιδρυμάτων να εξαρτάται και από την αξιολόγηση τους κάτι που οδηγεί σαφώς στην διαρκή ενίσχυση και αναβάθμιση των σχολών, πιστοποιούμε τα προγράμματα σπουδών πριν την έναρξη τους και όχι κατά τη διάρκεια, εξετάζουμε τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις ώστε να μπορούν τμήματα να λειτουργούν προγράμματα α, β, και γ κύκλου και επιχειρούμε την αυτοτελή αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων.

Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζουμε τις αρρυθμίες στην ακαδημαϊκή έρευνα μέσα από την διαμόρφωση ενός πιο ευέλικτου και ευπροσάρμοστου πλαισίου λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας και αποτελούν την πηγή της χρηματοδότησης της καινοτομίας και της εξέλιξης μέσα στα πανεπιστήμια μας.

Μέχρι σήμερα, όλοι το γνωρίζουμε αγαπητοί συνάδελφοι, εκατομμύρια χάθηκαν από την ακαδημαϊκή έρευνα λόγων λανθασμένων χειρισμών. Σήμερα μπαίνει τέλος σε αυτό.

Ο προϋπολογισμός  των ερευνητικών προγραμμάτων καθίσταται αυτοτελής, διακριτός σε σχέση με τα υπόλοιπα έργα του ερευνητικού κέντρου. Σταματάμε την λογική των τμηματικών προϋπολογισμών ανά έτος για πολυετή προγράμματα και καταρτίζουμε συνολικούς προϋπολογισμός ενώ  οι αναμορφώσεις των προϋπολογισμών γίνεται πλέον απολογιστικά ανά τρίμηνο χωρίς επιβάρυνση των ερευνητών.

Παράλληλα, απλοποιούμαι τις διαδικασίες και την γραφειοκρατία της ανάληψής υποχρέωσης από τον ερευνητή  ώστε να ρίξουμε πραγματικά το βάρος στην έρευνα και όχι στην διοικητική δουλειά των ερευνητών.

Συνάδελφοι,

ένα ακόμη σημαντικό σημείο είναι η θέσπιση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής.

Αποτελεί, την πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στη χώρα μας. Η πιστοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί βασική αναγκαιότητα σήμερα στην αγορά εργασίας.

Η απόκτηση του πιστοποιητικού γίνεται μέσα από εξετάσεις και η κατοχή του επιβεβαιώνει την γνώση χειρισμού Η/Υ, επεξεργασία κειμένου και υπολογιστικών φύλλων καθώς υπηρεσιών διαδικτύου.

Ανάλογα με τις ανάγκες μπορούμε να προσθέσουμε και επιπλέον ψηφιακές δυνατότητες κάτι το οποίο επιτάσσει η διαρκής εξέλιξη της ψηφιακής εποχής.

Κυρίες και κύριοι,

Η Παιδεία, συμφωνούμε όλοι μας, πως δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων. Είναι ένας τόπος που ευνοεί την συναίνεση και την συνεργασία. Έχει να κάνει με το μέλλον μας, με τα παιδιά μας, με τις δυνατότητες για πρόοδο και προκοπή στον τόπο.

Βαθιά πιστεύω πως μπορούμε να συμφωνήσουμε εδώ, σε αυτό το νομοσχέδιο και με μια ευρεία πλειοψηφία να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα από όλα τα έδρανα του κοινοβουλίου πως η Εθνική Αντιπροσωπεία δεν χωρίζεται στο ζήτημα της Παιδείας αλλά αποφασίζει με γνώμονα την προοπτική της χώρας.

Είμαι σίγουρη πως μπορούμε να κάνουμε σήμερα την αρχή, στηρίζοντας το νομοσχέδιο και λέγοντας ναι. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και όλες και όλοι εμείς, οι βουλευτές της πλειοψηφίας, είμαστε αποφασισμένοι να κινηθούμε σε αυτόν τον δρόμο.

Δίχως αποκλεισμούς, διαιρέσεις και διαχωρισμούς, εμείς ενώνουμε δυνάμεις και έτσι προχωρούμε.

Ευχαριστώ πολύ»

Copyright 2024

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia