Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της πόλης μας

Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της πόλης μας

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) έχει ως σκοπό την υποστήριξη και προώθηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει. Προσφέρει τις υπηρεσίες της στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΘ, καθώς και στο ευρύτερο κοινό. Η Βιβλιοθήκη, ως απαραίτητη μονάδα στην επίτευξη της αποστολής του Πανεπιστημίου, παρέχει πρόσβαση στη γνώση και την πληροφόρηση για τη στήριξη της διδασκαλίας, της έρευνας και προσφοράς στην κοινωνία.

Ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη είναι η βιβλιοθήκη που εξυπηρετεί τις ανάγκες ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης. Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη εδρεύει συνήθως στους ίδιους χώρους του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος που εξυπηρετεί και ο βασικός στόχος της είναι η παροχή επιστημονικού υλικού (έντυπου ή και ηλεκτρονικού) για την άριστη εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (διοικητικού προσωπικού, διδακτικού προσωπικού, φοιτητές-σπουδαστές). Η συλλογή του υλικού μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης αναπτύσσεται, διαμορφώνεται και αξιολογείται με βάση το πρόγραμμα σπουδών του ιδρύματος στο οποίο ανήκει.

Στην πόλη μας λειτουργεί η Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Διαιτολογίας (ΣΕΦΑΑΔ) του ΠΘ, η οποία έχει δύο τμήματα: το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγή και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) και το Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας.

Μπορεί η βιβλιοθήκη του ΤΕΦΑΑ και της Διαιτολογίας & Διατροφολογίας να ανήκουν και να λειτουργούν στις εγκαταστάσεις των παραπάνω τμημάτων, δεν απευθύνονται όμως μόνο στους φοιτητές της. Τα βιβλία τους μπορεί να δανειστεί ο κάθε ενδιαφερόμενος.

Λίγα λόγια…

Από το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995 άρχισε να λειτουργεί η Βιβλιοθήκη του Τμήματος η οποία αποτελεί παράρτημα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η Βιβλιοθήκη αρχικά στεγάστηκε σε κτίριο του Πάρκου Ματσόπουλου και τον Ιούλιο του 1999 μεταφέρθηκε στις νέες εγκαταστάσεις του Τμήματος στις Καρυές. Η συλλογή της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, διατριβές, πτυχιακές εργασίες, πληροφοριακό υλικό (π.χ. λεξικά, εγκυκλοπαίδειες), οπτικοακουστικό υλικό (π.χ. cd-roms, dvds, βιντεοκασέτες), περιοδικά. Το υλικό αυτό καλύπτει τομείς όπως η ψυχολογία, η φυσική αγωγή και η εκπαίδευση, η άθληση, οι ιατρικές επιστήμες, η διοίκηση και η οργάνωση, η διατροφή, η λογοτεχνία.

Η βιβλιοθήκη της Διαιτολογίας και Διατροφολογίας στεγάζεται στα κτίρια του τμήματος και είναι η συνέχεια της βιβλιοθήκης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (πρώην ΤΕΙ). Το υλικό της περιλαμβάνει βιβλία σχετικά με την επιστήμη των πολιτικών μηχανικών αλλά και της επιστήμης της Διαιτολογίας. Εδώ και 3 χρόνια έχει στελεχωθεί με εξειδικευμένο προσωπικό.

Οι συλλογές του υλικού των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών της πόλης μας εμπλουτίζονται συνεχώς με νέο επιστημονικό, αλλά και λογοτεχνικό υλικό. Εκτός από το έντυπο υλικό υπάρχει και το ηλεκτρονικό (βιβλίο, περιοδικά,…)

Υπάρχει δυνατότητα διαδανεισμού βιβλίων ή άρθρων περιοδικών μεταξύ των βιβλιοθηκών του ΠΘ με άλλες βιβλιοθήκες του εσωτερικού, αλλά και του εξωτερικού της χώρας.

Δικαίωμα χρήσης της βιβλιοθήκης έχουν όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, καθώς και το ευρύτερο κοινό. Για τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στην βιβλιοθήκη είναι η επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο). Για το ευρύ αναγνωστικό κοινό για την εγγραφή τους και την έκδοση «Κάρτας Μέλους» στη βιβλιοθήκη απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και 1 φωτογραφία (τύπου ταυτότητας).

Τα δικαιώματα των χρηστών της Βιβλιοθήκης συνοψίζονται στα εξής:

• Δανεισμός βιβλίων, διατριβών, CD-ROMs, βιντεοταινιών, κ.λπ.

• Ανανέωση χρονικής διάρκειας δανεισμού, τηλεφωνικά, επί τόπου ή online..

• Χρήση αναγνωστηρίου και πληροφοριακών πηγών (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, κ.λπ.)

• Πρόσβαση στο Διαδίκτυο και σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων .

• Πρόσβαση σε έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά, ελληνικά και ξενόγλωσσα.

• Παραγγελία με χρέωση, άρθρων από βιβλιοθήκες της Ελλάδας ή του εξωτερικού και βιβλίων από βιβλιοθήκες της χώρας. (βλέπε: Διαδανεισμός)

Επισήμανση: Τα περιοδικά, οι εγκυκλοπαίδειες, τα λεξικά, καθώς και τα βιβλία που φέρουν κάποιο διακριτικό σημάδι δεν δανείζονται.

Ο αριθμός των τεκμηρίων που μπορεί να δανειστεί ένας χρήστης και η διάρκεια δανεισμού φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΘ10 ΤΕΚΜΗΡΙΑ21 ΗΜΕΡΕΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤ.10 ΤΕΚΜΗΡΙΑ28 ΗΜΕΡΕΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ15 ΤΕΚΜΗΡΙΑ28 ΗΜΕΡΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΙΝΟ5 ΤΕΚΜΗΡΙΑ14 ΗΜΕΡΕΣ

Στις υποχρεώσεις των χρηστών της βιβλιοθήκης περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

• Τήρηση χρονικής διάρκειας δανεισμού (διαφορετικά εφαρμόζεται χρέωση ανάλογα με τις ημέρες καθυστέρησης του υλικού, για το παρόν ακαδημαϊκό έτος η αξία του προστίμου ανέρχεται σε 30 λεπτά την ημέρα, για κάθε ληξιπρόθεσμο αντικείμενο).

• Σεβασμός του χώρου και των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης.

• Τήρηση ησυχίας.

Δικαίωμα ανανέωσης έως και 2 φορές.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει τους παρακάτω στόχους:

•           Το συνεχή εμπλουτισμό της συλλογής της.

•           Τη συλλογή, συντήρηση, διαχείριση και αξιοποίηση του αρχειακού και μουσειακού και γενικότερα πολιτιστικού και πολιτισμικού υλικού.

•           Την προάσπιση του δικαιώματος πρόσβασης στην πληροφορία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της.

•           Τη συμμετοχή στον τεχνικό σχεδιασμό και την υποστήριξη της εφαρμογής των προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του ΠΘ.

•           Το σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους χρήστες.

•           Την ανάπτυξη του ρόλου της βιβλιοθήκης ως φορέα της εκπαίδευσης από απόσταση και της δια βίου εκπαίδευσης.

•           Τη συμβολή στη διαμόρφωση καινοτομίας στο χώρο των βιβλιοθηκών και της επιστήμης της πληροφόρησης.

•           Τη διαμόρφωση κατάλληλου χώρου και περιβάλλοντος (φυσικού – ηλεκτρονικού) ικανού να φιλοξενήσει εκπαιδευτικές και ερευνητικές διαδικασίες-δραστηριότητες.

•           Τη στελέχωση των τμημάτων της με εξειδικευμένο και επαρκές προσωπικό.

•           Τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση.

•           Την οργάνωση και διαχείριση των υπηρεσιών της, ώστε να προλαμβάνονται έγκαιρα και αποτελεσματικά οι ανάγκες των χρηστών.

•           Την προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ).

•           Τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών της.

•           Την προβολή των υπηρεσιών της.

•           Την έκδοση πληροφοριακού υλικού, ενημερωτικών εντύπων, μελετών και άλλου έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού, του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη βιβλιοθήκη.

•           Τη συνεργασία με άλλους φορείς για τη βέλτιστη κάθε φορά διάχυση της πληροφορίας.

Η συλλογή της βιβλιοθήκης του ΤΕΦΑΑ περιλαμβάνει:

Βιβλία

13.000 βιβλία (χωρισμένα κατά θέματα – επιστήμες σχετικά με το αθλητισμό)

1200 βιβλία λογοτεχνίας

Αν ανατρέξουμε στη σελίδα της βιβλιοθήκης http://www.lib.uth.gr/ μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση με θέμα, τίτλο, συγγραφέα…

Περιοδικά (έντυπα & ηλεκτρονικά), στο σύνολό τους 30000 τίτλοι.              

Ηλεκτρονικά βιβλία περίπου 100000 τίτλοι

Ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων

 75 (13 από ΣΕΑΒ/ΗΕΑL-Link, 62 από ΒΚΠ του ΠΘ) – συμπεριλαμβάνεται η ειδική ΒΔ SPORTDiscus with Full Text (με πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 550 τίτλων περιοδικών της SPORTDiscus) – στις ΒΔ της ΒΚΠ περιλαμβάνονται οι Web of Science (WoS) και η Journal Citation Reports.

20 βάσεις δεδομένων αναζήτησης άρθρων

1300 διατριβές (μεταπτυχιακές – διδακτορικές)

5 εγκυκλοπαίδειες

31 λεξικά

Τα τελευταία 2 χρόνια εξαιτίας της συνθήκης της πανδημίας οι λειτουργίες των βιβλιοθηκών έχουν αναπροσαρμοστεί.

Οι βιβλιοθηκονόμοι:

Μαυρομάτης Στέφανος (βιβλιοθήκη ΤΕΦΑΑ)

Θεογιάννη Αλεξάνδρα (βιβλιοθήκη Διαιτολογίας και Διατροφολογίας)

Copyright 2022

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia