ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΘΕΣEIΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑMΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΩΝ

Ο Δήμος Πύλης περικλείει στα όρια του το «φιλέτο» θα έλεγα της οροσειράς της Πίνδου. Ανεκμετάλλευτα και παρθένα βουνά, δάση, ποταμιά και μνημεία θρησκευτικού περιεχομένου απείρου φυσικού κάλους. Όλα όσα προανέφερα μπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη όχι μόνο για τον Δήμο Πύλης αλλά και για όλο το νομό Τρικάλων μιας και εδώ μπορούν να
αναπτυχθούν ο πρωτογενής τομέας, ο δευτερογενής τομέας παραγωγής καθώς και τμήματα του τριτογενή τομέα όπως το εμπόριο και ο τουρισμός.
Στην συνέχεια θα σας παρουσιάσω τον κυρίως κορμό του προγράμματος της Πύλης ΑΞΙΩΝ για τον ορεινό όγκο του Δήμου Πρωτογενής τομέας παραγωγής (Κτηνοτροφία & Ορεινή Γεωργία) Αρχικά κρίνεται απαραίτητο να μπει μια τάξη και μια σειρά στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Πρέπει να αντιληφθούν την σοβαρότητα του επαγγέλματός τους και σε βάθος χρόνου να πάρουν τα μέγιστα που θα τους δώσει η ενασχόληση τους με την κτηνοτροφία ή την γεωργία. Να γίνουν περισσότερο επαγγελματίες, να επιμορφώνονται μέσα από ευρωπαϊκά και εγχώρια προγράμματα (πολλές φορές και επιδοτούμενα) με στόχο το μέγιστο κέρδος καθώς και την διασφάλιση του παραγόμενου προϊόντος. Πως όμως θα γίνουν όλα αυτά; Όπως λέει ο θυμόσοφος λαός “αν δεν μπαζώσεις δεν χτίζεις…..” Έτσι καλούμαστε να εφαρμόσουμε τις κοινοτικές οδηγίες, να ακολουθήσουμε το δρόμο που ακολουθήσαν μια σειρά από δήμους της Ελλάδας και να προχωρήσουμε στην δημιουργία και εφαρμογή διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης. Είναι η λύση πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία κυρίως στον ορεινό όγκο. Μέσα από την εφαρμογή του σχεδίου βόσκησης θα αναγκαστούν οι ασκούντες την κτηνοτροφία να γίνουν περισσότερο επαγγελματίες περισσότερο υπεύθυνοι απέναντί στην φύση και το περιβάλλον καθώς και θα πάψουν όλες οι προστριβές τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλες πληθυσμιακές επαγγελματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. λ.χ. Στον ορεινό όγκο ανεπιτήρητα ζώα προκαλούν ζημίες σε καταστήματα εστίασης ή σε ξενοδοχειακά καταλύματα περιφέρονται και κοπρίζουν εντός οικισμών δημιουργώντας θέματα υγειονομικών διατάξεων και προστριβές μεταξύ των κάτοικων. Με την εφαρμογή ενός διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης, όλα αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζονται άμεσα και επιπλέον συμβάλλουν στην εξομάλυνση των σχέσεων των ανθρώπων. Δημιουργία πρότυπου κτηνοτροφικού πάρκου στο Περτούλι ή και σε άλλη περιοχή του Δήμου Πύλης. Με μια συνεργασία μεταξύ κτηνοτρόφων, ομάδας ειδικών επιστημόνων και του Α.Π.Θ δίνατε να γίνει μια πρότυπη κτηνοτροφική εγκατάσταση που θα πιστοποιούνται τόσο το κτηνοτροφικό κεφάλαιο όσο και τα παραγόμενα προϊόντα. Στο παρελθόν έχουν τρέξει ανάλογα προγράμματα κυρίως με στόχο την ανάπτυξη αυτοχθόνων φύλων τόσο σε βοοειδή όσο και σε αιγοπρόβατα.Αν υλοποιηθεί το πρότυπο κτηνοτροφικό πάρκο θα προκύψουν παράλληλα οφέλη όπως :
α) Πανεπιστημιακή έρευνα του ζωικού κεφαλαίου. Μην ξεχνάμε ότι στην γειτονική Καρδίτσα λειτουργεί τμήμα Κτηνιατρικής ενώ στην Λάρισα και σε άλλες πόλεις, τμήματα Α.Τ.Ε.Ι. που σχετίζονται με τον πρωτογενή-δευτερογενή τομέα παραγωγής. Είναι δεδομένο το επιστημονικό ενδιαφέρον με αποτέλεσμα στην πορεία να γίνονται μελέτες και πτυχιακές εργασίες που θα δίνουν δωρεάν όλη την τεχνογνωσία άλλα και θα είναι σε συνεχή επαφή με τους ντόπιους κτηνοτρόφους με μακροχρόνιο αποτέλεσμα την βελτίωση του επαγγέλματος, την βελτίωση και πιστοποίηση του
παραγόμενου προϊόντος και εντέλει στην αύξηση του κέρδους.
β) Επισκεψιμότητα. Θα είναι επισκέψιμο από μαθητές σχολείων όπου στα πλαίσια εκπαιδευτικών εκδρομών θα μπορούν να ενημερώνονται για τον κλάδο της κτηνοτροφίας.
γ) Εξέλιξη της κτηνοτροφίας. Είναι το πρώτο στάδιο για να περάσουν οι κτηνοτρόφοι στον δευτερογενή τομέα παραγωγής και σε ενδεχόμενες συνεργασίες μεταποίησης μέσω ίδρυσης κάποιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Δασικό Κεφάλαιο Ο Δήμος Πύλης στο ορεινό του τμήμα είναι καλυμμένος από παρθένα δάση τόσο ελάτης όσο και οξιάς, λιγότερο δρυς και άλλων δένδρων.Στο Περτούλι εδώ και δεκαετίες είναι κλεισμένο το εργοστάσιο ξυλείας του δασαρχείο Περτουλίου. Προτείνεται η επαναλειτουργία του εν λόγω ξυλοεργοστασίου έπειτα από συνεργασία του Δήμου με το Α.Π.Θ με σκοπό την παραγωγή μικρής γκάμας προϊόντων όπως ξύλινα παγκάκια, τραπέζια υπαίθρου και κιόσκια. Τα παραγόμενα προϊόντα θα διατίθενται σε Δήμους και Συλλόγους ανά την επικράτεια.Με την επαναλειτουργία του ξυλοεργοστασίου θα δοθεί μια περεταίρω ανάπτυξη της οικονομίας των τοπικών κοινωνιών μιας και θα δοθούν θέσεις εργασίας σε ντόπιους κάτοικους και τεχνίτες. Επίσης σε συσχετισμό με το κτηνοτροφικό πάρκο θα ενισχύσουν τον ορεινό εναλλακτικό τουρισμό που όπως προανέφερα θα αποτελέσουν επισκέψιμους χώρους από σχολεία, πανεπιστημιακές σχολές, συλλόγους, τουρίστες κ.λπ. Επαναλειτουργία τον κλωβών της ελεγχόμενης κυνηγητικής περιοχής
Η ελεγχόμενη κυνηγητική περιοχή του Κόζιακα είναι γνώστη ανά το πανελλήνιο και όχι μόνο. Τις τελευταίες δεκαετίες το Δασαρχείο Τρικάλων έχει απαγορεύσει το κυνήγι εκτρεφόμενων πτερωτών θηραμάτων και ειδικότερα του φασιανού. Είναι απαίτηση των επαγγελματιών του ορεινού όγκου (ξενοδοχεία, ταβέρνες κ.α.) να επαναλειτουργήσουν οι κλωβοί απελευθέρωσης φασιανών στα δημοτικά διαμερίσματα του πρώην Δήμου Αιθήκων και να ασκείτε το κυνήγι όπως παλαιοτέρα. Η Πύλη ΑΞΙΩΝ θα συνδράμει με κάθε τρόπο τόσο με συνεργασίες υπηρεσιών, κυνηγετικών συλλόγων και φορέων στην επαναλειτουργία των κλωβών φασιανού και την προβολή του κυνηγιού εντός της Ε.Κ.Π Κόζιακα.

Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου

Το Χ/Κ Περτουλίου παρόλο που είναι από τα μικρότερα χιονοδρομικά της χωράς και έχει ελάχιστες προοπτικές ανάπτυξης σε πίστες, δεν παύει να αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών του ορεινού όγκο και να συνδράμει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της περιοχής.
Πως λειτουργεί σήμερα το Χ/Κ Περτουλίου;

Το Χ/Κ κατά την χιονοδρομική περίοδο λειτουργεί για την χιονοδρομία κάθε Σαββατοκύριακο ενώ τις καθημερινές παραμένει κλειστό. Στερείται πρόσβασης με λεωφορείο από το ΚΤΕΛ Τρικάλων πράγμα αδιανόητο για ένα Χιονοδρομικό Κέντρο. Βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι οι
συχνές διακοπές ρεύματος κυρίως τις περιόδους με πολύ χιόνι, πρόβλημα που δημιουργεί τεράστια δυσκολία στην εύρυθμη λειτουργία του. Πιστεύουμε ότι το Χ/Κ Περτουλίου αξίζει ορθότερης διαχείρισης για να μπορέσει να αποδώσει τα μέγισταδυνατά οφέλη. Η αντιμετώπιση του από την μέχρι τώρα Δημοτική Αρχή θα έλεγα ότι δεν ήταν αυτή που άξιζε στο
Χ/Κ και στον κόσμο που το επισκέπτεται. Άποψη μας είναι ότι το Χ/Κ μπορεί να μετατραπεί σε κερδοφόρα επιχείρηση έτσι ώστε να πολλαπλασιάσει τα κέρδη του, να δώσει πολλαπλάσια μεροκάματα στο προσωπικό που εργάζεται και κυρίως να κρατήσει τον κόσμο που χάνει. Δεν θα κρίνω τους διαχειριστές του για τον τρόπο διαχείρισης της επιχείρησης “αυτά γνώριζαν αυτά έπραξαν”. Τι προτείνει η ΠΥΛΗ ΑΞΙΩΝ Είναι αδιανόητο σε μέρες χιονοκάλυψης το Χ/Κ να είναι κλειστό. Είναι γεγονός ότι το λειτουργικό κόστος είναι τεράστιο και τις καθημερινές θα είναι πολυδάπανη η λειτουργία του και πολλές φορές ζημιογόνα. Τι μπορεί όμως να γίνει; Καταρχάς κρίνετε απαραίτητη η τοποθέτηση μιας γεννήτριας προκειμένου να λειτουργεί ομαλά το λιφτ και να αποφεύγονται φαινόμενα όπως αυτά που “έζησαν” οι επισκέπτες των Χριστουγέννων που πλήρωσαν κάρτα (12) ευρώ και δεν μπορούσαν να κάνουν σκι λόγω διακοπής ρεύματος. Είναι απαράδεκτο να μας τιμούν τουρίστες από όλη την Ελλάδα, εμείς να μην μπορούμε να τους προσφέρουμε τα βασικά και αυτοί να φεύγουν με την χειρότερη εντύπωση για το Χ/Κ Περτουλίου. Για να αποφευχθούνε τέτοια φαινόμενα κρίνεται απαραίτητη η ενεργειακή αναβάθμιση του Χ/Κ. Η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ στις στέγες των κτιρίων τόσο του Χ/Κ όσο και του σαλέ θα έχουν ως αποτέλεσμα να παράγονται, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, ποσά ενέργειας τέτοια που θα μπορούνε να κρατάνε το χιονοδρομικό ανοιχτό. Την χρονιά που πέρασε έτρεξαν προγράμματα τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες δημοτικών κτηρίων. Η ευκαιρία που δόθηκε στην τωρινή Δημοτική Αρχή χάθηκε…όπως και πολλές άλλες. Καθώς από το 2020 ξεκινάνε υποχρεωτικά εκδρομές σχολείων σε χιονοδρομικά κέντρα της χώρας καλούμαστε να κάνουμε επαφές με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ανά νόμο και να προσεγγίσουμε όλα τα σχολεία. Το μεγάλο μας αβαντάζ έναντι όλων είναι η μεγάλη ασφάλεια που παρουσιάζει το Χ/Κ έναντι όλων των άλλων, λόγω της μικρής έκτασης του καθώς και της έλλειψης κινδύνων χιονοστιβάδων και κεκλιμένων επιφανειών (Το Χ/Κ Περτουλίου κατά γενική ομολογία θεωρείτε το καταλληλότερο για αρχάριους σκιέρ). Σε συνδυασμό με τα καταλύματα της Ελάτης, του Περτουλίου και του Νεραϊδοχωρίου έχουμε ένα πολύ δυνατό τουριστικό προϊόν που είναι δεδομένο ότι θα προσελκύσει πολλούς ενδιαφερόμενους. Τέλος μια αναβάθμιση του Χ/Κ με μια μικρή επέκταση κατά το μέγιστο με μια επιπλέον χάραξη χιονοπίστας περίπου 900 έως 1100 μέτρα (παραλλαγή της περιφερειακής πίστας που ξεκινά από το
πάνω σάλε και φτάνει στον αριστερό κάθετο δασικό δρόμο διασχίζοντας τμήμα αυτού και καταλήγει στο καινούργιο σάλε). Θα απαιτηθούν μικρής έκτασης επεμβάσεις οι οποίες όμως θα προδώσουν δυναμική με αποτέλεσμα να αυξηθεί η επισκεψιμότητά του Χ/Κ.
Αθλητικός Τουρισμός
Ο αθλητικός τουρισμός είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που απευθύνετε τόσο σε ερασιτέχνες όσο και σε αθλητές υψηλού επιπέδου. Το μεγάλο μας πλεονέκτημα είναι ότι έχουμε έτοιμες φυσικές υποδομές που με ήπιες παρεμβάσεις μπορούμε να τις αναδείξουμε, να τις χαρτογραφήσουμε και να τις προσφέρουμε στο ευρύ κοινό. Δασικοί δρόμοι διατρέχουν τα δάση μας, πανέμορφα μονοπάτια αρκετών χιλιομέτρων μπορούν να πιστοποιηθούν και να αποτελέσουν ποδηλατικές διαδρομές MTB και διαδρομές ανώμαλου δρόμου που θα προσελκύσουν επαγγελματίες για την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων Πανελλήνιου και γιατί όχι και Παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Με δεδομένο ότι στην πόλη μας λειτουργεί ένα από
τα καλυτέρα τμήματα Σ.Ε.Φ.Α.Α της χώρας, με το μοναδικό τμήμα υπαίθριων δραστηριοτήτων, θεωρούμε ότι η επιτυχία θα είναι δεδομένη αρκεί να το πιστέψουμε και να το υποστηρίξουμε. Όλα όσα προαναφερθήκαν σε συσχετισμό με το προς δημιουργία αθλητικό κέντρο θα αποτελέσουν ένα πολύ καλό βήμα στον τομέα του ΑθλητικούΤουρισμού.

Ορειβασία – Πεζοπορία– Ορειβατικό Σκι
Τα βουνά του Δήμου Πύλης είναι γνωστά ανά το Πανελλήνιο. Ετησίως τα επισκέπτονται χιλιάδες ορειβάτες και πεζοπόροι, με γνωστότερες τις διαδρομές του Κόζιακα, της Λουπάτας, της Μαρόσας, του Χαντζή, της Κακαρδίτσας, κορυφές που μαζί με πολλές άλλες συνθέτουν το Ορεινό Ανάγλυφο του Δήμου μας.Προτείνουμε άμεσα την σήμανση τους σύμφωνα με τα νέα πρότυπα, την περεταίρω ανάδειξη τους και την χρηματοδότηση της προβολής τους μέσα από προγράμματα LeaderΙΙ και ΕΣΠΑ. Χώροι υπαίθριας αναψυχής θα πλαισιώσουν γνωστά τοπωνύμια, θα αναδείξουν σημεία ποταμών καταρρακτών και γενικά θα δημιουργήσουν όλες εκείνες τις συνθήκες που θα αναδείξουν την απείρου κάλους φύση που διαθέτει ο Δήμος μας. Με όλες τις παραπάνω υποδομές ο Δήμος θα έχει την δυνατότητα να σταθεί επάξια σε μεγάλες τουριστικές εκθέσεις αναδεικνύοντας τον τόπο μας.

Ορεινή Γεωργία
Ο όρος γεωργία θα ήταν άτοπος μιας και δεν υπάρχουν κατά κεφαλήν στρεμματικές εκτάσεις στα ορεινά του Δήμου, πάρα μόνο λίγα στρέμματα κατά οικογένεια που συμπληρώνουν το κτηνοτροφικό εισόδημα ντόπιων και παρεπιδημούντων κάτοικων.Προτείνεται, μέσα από τις υπηρεσίες του Δήμου να γίνει μια αρχική καταγραφή όσων ασχολούνται με την ορεινή γεωργία και στη συνέχεια να υλοποιηθούν όλες εκείνες οι ενέργειες που πρέπει έτσι ώστε ως Δήμος να έχουμε πιστοποιημένα γεωργικά προϊόντα ανά περιοχή π.χ. καστανά και μήλα Ροπωτού, φασολιά Βροντερού Καλογήρων, αρωματικά φυτά Πιαλείας Φιλύρας κ.λ.π Δίνατε να γίνει μια Κοινή Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) με σκοπό την τυποποίηση και
ανάδειξη τοπικών προϊόντων π.χ. γλύκα κουταλιού, αρωματικά φυτά κ.α. που θα διατίθενται σε τοπικές επιχειρήσεις και όχι μόνο. Υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν συνεργασίες με όμορους Δήμους όπως ο Δήμος Τρικκαίων που “τρέχει” θέματα ανάπτυξης φαρμακευτικών φυτών στα ριζά του Κόζιακα. Μην ξεχνάμε ότι ο Ασκληπιός, Πατέρας της Ιατρικής, μάζευε τα βότανα του στις πλαγιές του Κόζιακα. Όλα όσα προανέφερα είναι μερικά από τα βασικά στοιχεία που περιλαμβάνει το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Φυσικά για να λειτουργήσουν όλα αυτά πρέπει να δοθεί βαρύτητα σε υποδομές οδικού δικτύου που θα ενώνουν με ασφάλεια τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου μας. Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει σύνδεση και να μην αποκαθίσταται το τμήμα Αρματωλικό – Γαρδίκι που θα δώσει μια εναλλακτική τουριστική διαδρομή διερχόμενη από τις όχθες του Ασπροπόταμο. Είναι αδιανόητο των 21ο αιώνα να μην υπάρχει ασφαλτόστρωση σε όλα τα χωριά, παράγοντας βασικός, για την ανάπτυξη της οποιασδήποτε μορφής τουρισμού.

Με τιμή,

ΜΗΤΡΟΝΑΤΣΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
της παράταξης «ΠΥΛΗ ΑΞΙΩΝ»

Copyright 2024

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia