Πρόγραμμα δωρεάν προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας σε παιδιά 6-12 ετών

Πρόγραμμα δωρεάν προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας σε παιδιά 6-12 ετών.

Από την Τρίτη 23/05/2023 άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικής φροντίδας παιδιών ηλικίας 6-12 ετών το οποίο προσφέρεται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία .

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι παιδιά που έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 2011 έως και 2016, διαμένουν μόνιμα στην Ελληνική επικράτεια και διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης & Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ).

Η ενίσχυση λαμβάνεται για λογαριασμό του παιδιού από ενήλικο φυσικό πρόσωπο  το οποίο ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια ή την επιτροπεία ή του παρέχει την ασφαλιστική κάλυψη, ενεργώντας ως ο εκπρόσωπος του παιδιού για τους σκοπούς του παρόντος προγράμματος. Το φυσικό αυτό πρόσωπο, στο οποίο πιστώνεται το ποσό της ενίσχυσης, νοείται ως ο Δικαιούχος της Ενίσχυσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει ο δικαιούχος την ενίσχυση είναι να υποβάλλει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος (Η.Π.Π.) η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του Gov.gr και η αίτηση αυτή να εγκριθεί. Ο δικαιούχος πρέπει να διαθέτει ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ/ΠΑΑΥΠΑ και προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης taxisnet. Όσοι δικαιούχοι δεν διαθέτουν κωδικούς taxisnet ή αδυνατούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω της Η.Π.Π. έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν μέσω ΚΕΠ υποβάλλοντας εκεί τη σχετική αίτηση.

Για κάθε παιδί-ωφελούμενο είναι δυνατή η έγκριση μιας μόνο αίτησης.

Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε παιδί-ωφελούμενο ανέρχεται στο ποσό των 40€ και πιστώνεται στον δικαιούχο σε μια ψηφιακή χρεωστική κάρτα.

Κάθε ψηφιακή χρεωστική κάρτα μπορεί να καλύψει το σύνολο ή τμήμα του πραγματικού κόστους των προβλεπόμενων υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας του ωφελούμενο παιδιού έως του ανωτέρω ποσού. Το παραπάνω χρηματικό ποσό χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την πληρωμή υπηρεσιών προληπτικής φροντίδας των ωφελούμενων για τους οποίους έχει εκδοθεί και προορίζεται και δεν επιτρέπεται η χρήση του για άλλο σκοπό όπως, ενδεικτικά, αξιοποίησή του από τρίτο πρόσωπο ή ανάληψη.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο μέσω της ειδικής εφαρμογής αφότου αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet. Με την είσοδό του στην εφαρμογή δηλώνει ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ, πιστωτικό ίδρυμα που επιλέγει για την έκδοση της κάρτας και γενικά κάθε πληροφορία ταυτοποίησης και μελλοντικής επικοινωνίας που ζητείται από το σύστημα.

Η αίτηση-όπως ισχύει και σε πολλές άλλες ανάλογες περιπτώσεις-ελέγχεται αυτόματα για την εγκυρότητά της και σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου και απόρριψης υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης.

Εφ όσον η αίτηση εγκριθεί διαβιβάζεται σχετική απόφαση στο πιστωτικό ίδρυμα από την Κοινωνίας Της Πληροφορίας-Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία και εμβάζεται το αναλογούν ποσό του δικαιούχου. Εκδίδεται μια κάρτα ανά αίτηση στην οποία πιστώνεται το ποσό για κάθε ωφελούμενο τέκνο. Εν συνεχεία το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει τον δικαιούχο για την έκδοση της κάρτας και για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει για την ενεργοποίησή της και τη χρήση της. Απαραίτητη προϋπόθεση ο δικαιούχος να διαθέτει συσκευή που να υποστηρίζει ψηφιακά πορτοφόλια δηλαδή να διαθέτει σύστημα NFC. Μετά την ενεργοποίησή της η κάρτα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο POS οποιουδήποτε οδοντιατρείου, δηλαδή η επιλογή του παρόχου υπηρεσιών είναι ελεύθερη καθώς το πρόγραμμα  δεν υπόκειται σε καθεστώς συμβάσεων.

Η έκδοση της κάρτας μπορεί να γίνει και στα ΚΕΠ από πιστοποιημένο υπάλληλο με σχετική αίτηση του δικαιούχου ή και από τρίτο πρόσωπο που έχει εξουσιοδότηση από τον δικαιούχο.

Τονίζεται ξανά ότι το πρόγραμμα αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ την προληπτική φροντίδα παιδιών ηλικίας 6-12 ετών και οι πράξεις που καλύπτονται είναι οι εξής:

1. Έλεγχος της στοματικής κοιλότητας

2. Απομάκρυνση μικροβιακής πλάκας (καθαρισμός)

3. Φθορίωση δοντιών                               

4. Οδηγίες στοματικής υγιεινής

Το dentist pass ΔΕΝ προορίζεται για να καλύψει άλλες οδοντιατρικές πράξεις άρα η θεραπεία προβλημάτων που ενδεχομένως διαπιστωθούν κατά τον έλεγχο δεν καλύπτεται. Σε μια τέτοια περίπτωση ο κηδεμόνας αναλαμβάνει το κόστος της περαιτέρω θεραπείας το οποίο καλύπτει εξ ολοκλήρου μόνος του. Εξυπακούεται ότι ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οδοντιατρικές πράξεις σε τρίτα πλην των ωφελούμενων του προγράμματος πρόσωπα ή για συμψηφισμό του κόστους άλλων εργασιών πλην των προβλεπόμενων. Με την πληρωμή εκδίδεται και σχετικό παραστατικό (ΑΠΥ).

Copyright 2024

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia