ΠρωτοσέλιδοΤρίκαλαΠρόσληψη 12 καθαριστριών για τις σχολικές μονάδες στην Πύλη

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 12 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων προχωρά ο Δήμος Πύλης για το διδακτικό έτος 2020-2021.   Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα, ενώ ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου https://dimospylis.gr/.  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση με αριθμό 10128/25-8-2020, να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: skdpylis@gmail.com και αφού εκτυπωθεί και υπογραφεί να αποσταλεί είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΗΡΩΩΩΝ 1940, ΑΡ: 1, Τ.Κ.: 42032, ΠΥΛΗ, είτε σαρωμένη στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση με θέμα ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021. Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εκτυπωθεί και υπογραφεί, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρείς (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Copyright 2021

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.