Π.Ε. Τρικάλων: Καταγραφή ζημιών σε επιχειρήσεις από τις βροχοπτώσεις

Από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Τρικάλων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με:

  1. Το Ν.4797/23-04-2021 ΦΕΚ 66 τΑ΄ , «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις … και λοιπές επείγουσες διατάξεις».
  2. Την αριθ. 43288 ΕΞ 2023/20-03-23 (ΦΕΚ 1783 τΒ΄) Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/ 23.06.2021 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).

Συγκροτήθηκε  επιτροπή καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών σε επιχειρήσεις-επαγγελματικούς χώρους που επλήγησαν από τις έντονες βροχοπτώσεις της 3ης Μαΐου  2023    σε περιοχές της Π.Ε. Τρικάλων:

α) Για μεν τις επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ζημιές οι αιτήσεις θα υποβληθούν στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Τρικάλων

     στο γραφείο 115 1ος όροφος.

     Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2431351468

                                                     2431351416

β)Για τις οικίες οι ιδιοκτήτες θα απευθυνθούν στον οικείο Δήμο.

Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

     ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ                   

Copyright 2024

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia