Hot NewsΤρίκαλαΣυνεδριάζει δια ζώσης το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης

Σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τις όμοιες της παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), της περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 177 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α’), της παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α’) και της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α’), β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Α΄, αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 “Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19″ η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20, γ) της αριθμ. 643/αρ.πρωτ.69472/24-09-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), δ) της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 60400/01.10.2021 (ΦΕΚ 4577/03-10-2021 τεύχος Β΄),

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί :
1) Δια ζώσης, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.58531/24.09.2021 (ΦΕΚ 4441/25-09-2021 τεύχος Β΄) τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσοι προσκομίσουν είτε α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε β) πιστοποιητικό νόσησης εξαμήνου, έως την Τετάρτη, 13-10-2021 και ώρα 14.00 στη Γραμματεία του Δ.Σ.),

2) Με τηλεδιάσκεψη μέσω του συστήματος “Cisco Webex”, για όσους δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 58531/24.09.2021 (ΦΕΚ 4441/25-09-2021 τεύχος Β΄) ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία,
στις δεκατρείς (13) Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.
Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.
Αίτηση Ντόγκα Ελένης για ανανέωση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Φήκης.
Πρόταση Συμβουλίου Κοινότητας Λυγαριάς για εκμίσθωση δημοτικής γεφυροπλάστιγγας.
Καθορισμός ετήσιας εισφοράς μεταφόρτωσης και υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, περιβαλλοντικής και ανακύκλωσης έτους 2022.
Αύξηση ωραρίου εργασίας καθαριστή σχολικών κτιρίων ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Copyright 2021

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.