Hot NewsΤρίκαλαΣυνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης

Σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τις όμοιες της παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), της περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 177 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α’), της παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α’) και της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α’), β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Α΄, αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 “Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19″ η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20, γ) της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.38197/18.06.2021 (ΦΕΚ 2660/18-06-2021 τεύχος Β΄), 

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω του συστήματος “Cisco Webex”, στις είκοσι εννιά (29) Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση εκτέλεσης της αριθμ. 41/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρικάλων επί αγωγής κυριότητας του Δήμου Πύλης κατά του Τσιγαρίδα Γεωργίου για απόδοση καταληφθείσας από αυτόν δημοτικής οδού στην Κοινότητα Γόμφων.
  2. Αίτηση Χονδρού Νικολάου, μισθωτή δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Παχτουρίου, για συμψηφισμό μισθωμάτων με εκτελεσθείσες εργασίες και λύση της μίσθωσης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου. 
  3. Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Τρικάλων.
  4. Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στην Κοινότητα Καλογήρων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Copyright 2021

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.