Hot NewsΤρίκαλαΣυνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης

Σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τις όμοιες της παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), της περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 177 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α’), της παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α’) και της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α’), β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Α΄, αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 “Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19″ η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20, γ) της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.44779/15.07.2021 (ΦΕΚ 3117/16-07-2021 τεύχος Β΄), 

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω του συστήματος “Cisco Webex”, στις είκοσι επτά (27) Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Β’ τριμήνου 2021 Δήμου Πύλης.
 2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.
 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.
 4. Επιχορήγηση της επιχείρησης «Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας – Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Πύλης», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/30-05-2020 τεύχος Α΄).
 5. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή σύμβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση Βαμπούλο 2 της Κοινότητας Φήκης με την εταιρεία ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
 6. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Φήκης.
 7. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Αθαμανίας. 
 8. Αίτηση Τσώλα Σαββούλας για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνα. 
 9. Διατύπωση γνώμης επί του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 750 KW στο Ρέμα Κρυόβρυση» στην Τ.Κ. Πύρρας, στον Δήμο Πύλης, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 10. Διατύπωση γνώμης επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη «Διευθέτηση κεντρικού ρέματος οικισμού Φιλύρας» στη Δ.Ε. Πιαλείων του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 11. Διατύπωση γνώμης επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη «Διευθέτηση κεντρικού ρέματος οικισμού Πιαλείας» στη Δ.Ε. Πιαλείων του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 12. Διατύπωση γνώμης σχετικά με τον καθορισμό επιμέρους χρήσεων γης στην επέκταση οικισμού Αγίου Βησσαρίωνα Δήμου Πύλης.
 13. Παροχή γνώμης επί του σχεδίου καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. για το έτος 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Copyright 2021

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.