Τα ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ πρωτοπορούν και δείχνουν το δρόμο της εξέλιξης…..

Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε: 

  1. ότι η EUROCERT μετά από επιθεώρηση που πραγματοποίησε στις εγκαταστάσεις μας αποφάσισε την χορήγηση στα ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ του Πιστοποιητικού σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015
  1. τα ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ επιθυμώντας να προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες στην δημιουργική απασχόληση των παιδιών συμμορφώνονται πλήρως με τον Κανονισμό ΕΕ 2019/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων (υποκειμένων) που επεξεργάζεται, (Γ.Κ.Π.∆.) καθώς και με τον ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137),  όπου ορίζονται μέτρα εφαρμογής του ΓΚΠΔ.

Για την συμμόρφωση αυτή προχώρησαν: α) σε χαρτογράφηση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, β) σε καθορισμό των σκοπών επεξεργασίας ΠΔ, γ) στην καταγραφή των αποκλίσεων από τον κανονισμό, καθώς και στην τήρηση συγκεκριμένων πολιτικών κατά την επεξεργασία ΠΔ, δημιουργώντας πλάνο συμμόρφωσης και αναφορές.

Για την παρακολούθηση όλων των στοιχείων της συμμόρφωσης διενεργείτε συνεχής έλεγχος των μεταβολών και επικαιροποίηση των διαδικασιών επεξεργασίας ΠΔ, καθώς και σε ελέγχους της εφαρμογής της συμμόρφωσης από τους υπεύθυνους και το προσωπικό, προχωρώντας σε εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ιδιαίτερη σημαντική είναι  η  λογοδοσία προς τις Αρχές και τα υποκείμενα, με το ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ να είναι σε θέση:  α) να αποδείξει τη συμμόρφωσή του ανά πάσα στιγμή, β) να ανταπεξέρχεται στα αιτήματα των υποκειμένων για τα ΠΔ,  γ) να απαντά στα ερωτήματα της Αρχής σε περίπτωση ελέγχου ή καταγγελίας και δ) να διαχειρίζεται τυχόν περιστατικά παραβίασης ΠΔ.

  1. Τα ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ προχώρησαν στη σύναψη Συμβολαίου Γενικής Αστικής Ευθύνης με την INTERAMERICAN με σκοπό την ολοκληρωμένη κάλυψη των παιδιών που συμμετέχουν στις δομές μας, του προσωπικού και για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των δομών του.  

Για τα ΚΔΑΠ Μάθηση

Νίκος Τσιακάρας

Copyright 2023

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia