Το 5ο Γυμνάσιο στην Δανία με πρόγραμμα Erasmus+.

Την Δανία επισκέφθηκαν εκπαιδευτικοί του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus. Τα προγράμματα Erasmus+ χρηματοδοτούνται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύουν:

• στην ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των σχολικών ιδρυμάτων

• στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης

• στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης

• στην προαγωγή εκμάθησης ξένων γλωσσών

• στη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, γονέων και κηδεμόνων.

Για να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι ενθαρρύνονται οι διακρατικές συνεργασίες μεταξύ σχολικών ιδρυμάτων. Αυτές οι συνεργασίες είναι οι Στρατηγικές Συμπράξεις στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον 3 οργανισμοί από 3 διαφορετικές χώρες.

“Let me think, let me be myself_ ICT as a tool of inclusion” είναι ο τίτλος της Σύμπραξης που συμμετέχει το 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων και συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και  σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Πορτογαλίας, Δανίας και Ρουμανίας. 

Η 6η συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στο SKAELSKOER της Δανίας. Εκπρόσωποι των σχολείων παρουσίασαν τις καλές πρακτικές που εφαρμόζουν  προκειμένου να αποφευχθεί η μαθητική διαρροή και πώς να επιτευχθεί η συμπερίληψη μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον το 5ο Γυμνάσιο έχει το καθήκον να αξιολογεί την πορεία του προγράμματος και να προτείνει λύσεις για τη βελτίωσή του.  Το 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων  εκπροσωπήθηκε από τους εκπαιδευτικούς: Φανή Σμιξιώτη, διευθύντρια – συντονίστρια και την κ. Μιχαήλ Μαρία, υποδιευθύντρια του σχολείου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Σχολείου: 

https://5gymtrik.wordpress.com/

Copyright 2024

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia