Αιτήσεις γονέων/κηδεμόνων για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Α΄ τάξη Μουσικού Γυμνασίου 2024-2025

Αιτήσεις γονέων/κηδεμόνων για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Α΄ τάξη Μουσικού Γυμνασίου 2024-2025

Ξεκινά τη Δευτέρα 13/05/2024 και λήγει την Παρασκευή  31/05/2024 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων για το σχολικό έτος 2024-2025.

Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψήφιων μαθητών από τις 13/05/2024  έως τις 31/05/2024  (ώρα 14:00) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων. Αν δεν συντρέχει η απαιτούμενη συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων για τη  συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις δεν δύναται να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α σε αυτές, παρά μόνο αν προσκομισθεί δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση) που το επιτρέπει.

Η αίτηση  μπορεί να υποβληθεί είτε με τη φυσική παρουσία και των δύο γονέων, προσκομίζοντας τις ταυτότητές τους, είτε ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί το υπόδειγμα της αίτησης, με επικύρωση του γνήσιου των υπογραφών των δύο γονέων ή της επικυρωμένης υπογραφής του ενός και επικυρωμένης εξουσιοδότησης του άλλου γονέα.

Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί  στην ηλεκτρονική διεύθυνση gymmtrik@sch.gr 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας (ύδρευσης ή ρεύματος ή τηλεφώνου) ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο από το οποίο να αποδεικνύεται ρητώς η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου.

2. Αντίγραφο ταυτότητας γονέων/κηδεμόνων ή αντίγραφο ταυτότητας γονέα/κηδεμόνα.

3. Δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση), αν και εφόσον δεν υφίσταται συναίνεση των δύο γονέων/κηδεμόνων.

Υπόδειγμα αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από το σχολείο ή να βρουν στην ιστοσελίδα του σχολείου.

http://gym-mous-trikal.tri.sch.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης και τις εισαγωγικές εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2431074471 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στo gymmtrik@sch.gr

Η Διευθύντρια

Γεωργία Κολοβελώνη

Φιλόλογος, M.Ed., MA

Copyright 2024

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia