Γενική συνέλευση και εκλογές στον Κυνηγετικό Σύλλογο Πύλης

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΥΛΗΣ

Το Δ.Σ του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του καταστατικού του Συλλόγου και την αριθ. 4 / 2-3-24 απόφαση του Δ.Σ καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση και εκλογές στις 14 Απριλίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ. και σε περίπτωση μη απαρτίας (που είναι και το πιθανότερο) στις 21 Απριλίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ για τη συζήτηση αποφάσεων στα παρακάτω θέματα με την παρακάτω διαδικασία:

1) ΧΩΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Στην Ταβέρνα “Ο Μάκης” στην Πύλη.

2) ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης και πρακτικογράφου

2. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2023 και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.

3. Έγκριση έκθεσης Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου

4. Έγκριση Έκτακτης Εισφοράς για Φιλοθηραματικούς σκοπούς για την Κυνηγετική Σεζόν 2024-2025

5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

6. Ανακοινώσεις, τοποθετήσεις, προτάσεις

7. Αρχαιρεσίες ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής επιτροπής.

Έναρξη αρχαιρεσιών η: 13:00.

3) ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για οποιοδήποτε αξίωμα (Διοικητικό Συμβούλιο & Ελεγκτική Επιτροπή) υποχρεούνται να καταθέσουν στα γραφεία του συλλόγου έως 29 Μαρτίου 2024 και ώρα 13:00΄.

α) Αίτηση που να αναφέρει για πιο από τα παραπάνω αξιώματα επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα.

β) Υπεύθυνη Δήλωση (δίνεται από το Δ.Σ.), στην οποία επισυνάπτονται τα κριτήρια του άρθρου 9, παρ.2

γ) Κατάθεση φωτοτυπία της ταυτότητας και προσκόμιση του βιβλιάριου θήρας

4) ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

α) Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου που είναι κάτοχοι αδείας κυνηγετικής περιόδου 2023-2024

β) Κάθε υποψήφιος θα θέτει στο ψηφοδέλτιο μέχρι (6) σταυρούς προτίμησης στους υποψηφίους του Δ.Σ και μέχρι (2) σταυρούς στους υποψηφίους Εξελεγκτικής Επιτροπής.

γ) Κατά την ψηφοφορία ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής θα μονογράφει το βιβλιάριο θήρας κάθε κυνηγού στη σελίδα Παρατηρήσεις Κυνηγετικού Συλλόγου.

δ) Ώρα λήξης ψηφοφορίας καθορίζεται η 7:00 μ.μ

ε) Τα μέλη μας να φέρουν μαζί τους Αστυνομική ταυτότητα και άδεια θήρας.

Πληροφορίες στο τηλ 6936501269 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Για το Δ.Σ ο Πρόεδρος Αθανάσιος Μανούρας

(φωτογραφία Facebook Κυνηγετικός Σύλλογος Πύλης)

Copyright 2024

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia