Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση στάθμευσης για το RUN GREECE TRIKALA

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ RUN GREECE TRIKALA

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει ότι, λόγω διεξαγωγής του αγώνα δρόμου Run Greece την Κυριακή 26 Μαΐου 2024, θα υ[άρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με βάση τις αποφάσεις της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων. Συγκεκριμένα, θα υπάρξει

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων την Κυριακή 26/05/2024 και κατά τις ώρες 08:00 έως 14:00΄ τμηματικά κι ανάλογα με τις απαιτήσεις του αγώνα, μόνο κατά τη διάρκεια διέλευσης των αθλητών

α) Στην οδό Βασ. Τσιτσάνη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Κολοκοτρώνη και της οδού 21ης Αυγούστου (Πλατεία Ηρ. Πολυτεχνείου).

β) Στην οδό Στ. Σαράφη και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού 21ης Αυγούστου (Πλατεία Ηρ. Πολυτεχνείου) και της οδού Κουτσομηλίων.

γ) Στην οδό Κουτσομηλίων και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Στ. Σαράφη και της οδού Περάμου.

δ) Στην οδό Πεύκης και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Μυροφύλλου και της οδού Σαρακίνας.

ε) Στην οδό Καλαμάτα και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Κανάρη και της οδού Κοραή.

στ) Στην οδό Κανούτα και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Κοραή και της οδού Ασκληπιού.

ζ) Στην οδό Όθωνος και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Ασκληπιού και της οδού Γαριβάλδη.

η) Στην οδό Γαριβάλδη και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Όθωνος και της οδού Ιακωβάκη. θ) Στην οδό Μιαούλη και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Ιακωβάκη και της οδού Β. Τσιτσάνη.

ι) Στην οδό Κουτσομηλίων και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Περάμου και της οδού Μυροφύλλου.

ια) Στην οδό Μυροφύλλου και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Κουτσομηλίων και της οδού Πεύκης.

ιβ) Στην οδό Σαρακίνας και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Πεύκης και της οδού Μεγάρχης.

ιγ) Στην οδό Μεγάρχης και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Σαρακίνας και της οδού Βαλκάνου.

ιδ) Στην οδό Βαλκάνου και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Μεγάρχης και της οδού Σατωβριάνδου.

ιε) Στην οδό Σατωβριάνδου και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Βαλκάνου και της οδού Ηπείρου.

ιστ) Στην οδό Ηπείρου και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Σατωβριάνδου και της οδού Λάκμωνος.

ιζ) Στην οδό Λάκμωνος και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Ηπείρου και της οδού Κανάρη.

– απαγόρευση στάθμευσης την Κυριακή 26/05/2024 και κατά τις ώρες 08:00 έως 14:00:

α) Στην οδό Βασ. Τσιτσάνη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Κολοκοτρώνη και της οδού 21ης Αυγούστου (Πλατεία Ηρ. Πολυτεχνείου).

β) Στην οδό Στ. Σαράφη και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού 21ης Αυγούστου (Πλατεία Ηρ. Πολυτεχνείου) και της οδού Κουτσομηλίων.

γ) Στην οδό Κουτσομηλίων και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Στ. Σαράφη και της οδού Περάμου.

δ) Στην οδό Πεύκης και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Μυροφύλλου και της οδού Σαρακίνας.

ε) Στην οδό Καλαμάτα και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Κανάρη και της οδού Κοραή.

στ) Στην οδό Κανούτα και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Κοραή και της οδού Ασκληπιού.

ζ) Στην οδό Όθωνος και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Ασκληπιού και της οδού Γαριβάλδη.

η) Στην οδό Γαριβάλδη και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Όθωνος και της οδού Ιακωβάκη.

θ) Στην οδό Μιαούλη και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Ιακωβάκη και της οδού Β. Τσιτσάνη.

Copyright 2024

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia