Ορίστηκαν επισήμως οι αντιδήμαρχοι του Δ. Τρικκαίων – Αναλυτικά τα καθήκοντα

Ορίστηκαν επισήμως οι αντιδήμαρχοι του Δ. Τρικκαίων – Αναλυτικά τα καθήκοντα

 Με απόφαση του Δημάρχου Τρικκαίων Νίκου Σακκά (ΑΔΑ: ΨΛΣΓΩΗ9-9Ν4) ορίστηκαν επισήμως οι αντιδήμαρχοι και τα καθήκοντά τους για τη δημαρχιακή περίοδο που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2024.

Η ανακοίνωση είχε γίνει λίγες ημέρες πριν και πλέον με την επίσημη απόφαση, οι 8 αντιδήμαρχοι αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους, από 2 Ιανουαρίου 2024 μέχρι 30 Ιουνίου 2026

Αναλυτικά:

Τάκης Παζαΐτης, αντιδήμαρχος Ανταποδοτικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες 

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών, 
β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 Αλεστά Σοφία, αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοίκησης με αρμοδιότητες 
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών
– Της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

– Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

– Της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

β) Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων 

γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Παναγιώτης Ντιντής, αντιδήμαρχος Πρασίνου με αρμοδιότητες 
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης 
β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Μιχάλης Λάππας, αντιδήμαρχος Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού με αρμοδιότητες 
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού
β) Τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Δήμητρα Νάτσινα αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας με αρμοδιότητες 
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας
β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Γιώργος Καταβούτας αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας με αρμοδιότητες 
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών

– της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

– του Αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής Προστασίας 

β) Τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας, την τήρηση συγκεκριμένου συστήματος περιοδικής συντήρησης και τήρησης των προβλεπόμενων προδιαγραφών ασφαλείας σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τον έλεγχο αδειοδότησης και πιστοποίηση, την ίδρυση νέων, τη φύλαξη, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια των παιδικών χαρών του Δήμου.

γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

δ) Τη διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων προσβασιμότητας των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Τρικκαίων.

Αποστόλης Παππάς, κατά τόπο αντιδήμαρχο Περιφέρειας (τομέας Α΄) με αρμοδιότητες 
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων (ΔΕ) Εστιαιώτιδας, Μεγ. Καλυβίων, Παληοκάστρου και Παραληθαίων.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα,

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας,

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων της περιοχής ευθύνης, για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Σάκης Σκρέκας, κατά τόπο αντιδήμαρχος Περιφέρειας (τομέας Β΄)
με αρμοδιότητες 
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων (ΔΕ) Καλλιδένδρου, Κόζιακα και Φαλώρειας.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα,

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας,

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.  
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων της περιοχής ευθύνης, για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

Copyright 2024

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia