Ανακοίνωση του Δήμου Πύλης για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Προβλέπονται πρόστιμα

Ο Δήμος Πύλης γνωστοποιεί τους Δημότες του οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες οικοπέδων, επικαρπωτές, μισθωτές, υπομισθωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται:

  1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
  2. Σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς ρυμοτομικό σχέδιο,
  3. Σε εκτάσεις εντός ακτίνας (100) μέτρων από όρια των περιπτώσεων  1 και 2 κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας  και ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης καθαρισμού των ιδιοκτησιών τους μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) https://akatharista.apps.gov.gr/  που πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησης τους με την χρήση  κωδικών taxisnet της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση φέρει έναν και μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR code καθώς και ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα γίνουν όλες οι ενέργειες που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία με την επιβολή προστίμων.

Η προθεσμία υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης ορίζεται μέχρι της 30/06/2024                                                                  Από  τον  Δήμο  Πύλης

Copyright 2024

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia